برنامه عدم حضور متخصصین در هفته اول مهرماه

/
پنج شنبه اول مهر متخصص اطفال از ۱۰تا ۱۲ و ۵تا ۸  حض…

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته چهارم شهریور

/
شنبه ۲۰ شهریور صبح متخصص داخلی دکتر کاسپور حضور ندارد شنبه مت…

آخرین خبرها از کرونا در ایران| آمار نزولی بستری در کشور

/
پیک پنجم کرونا در حال طی شدن و آمار بستری‌های کل کشور نزولی اس…

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته سوم شهریور

/
دوشنبه 15 شهریور دکتراراسته جراح حضور ندارد …

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته دوم شهریور

/
صبح دوشنبه ۸ شهریور ماه متخصص ارتوپد حضور ندارند …

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته اول شهریور

/
متخصص داخلی و متخصص عفونی دوشنبه صبح اول شهریور حضور ندارند…