عدم حضور پزشکان هفته چهارم بهمن ماه

/
شنبه  22بهمن متخصص اطفال از 20 تا22 حضور ندارند…

عدم حضور پزشکان هفته سوم بهمن ماه

/
  شنبه 15 بهمن متخصص اطفال از 20تا 22حضور ندارند یکشن…

عدم حضور پزشکان هفته دوم بهمن ماه

/
یکشنبه 9 بهمن متخصص گوش و حلق وبینی دکتر رشید شمالی حضور ندارن…

عدم حضور پزشکان هفته اول بهمن ماه

/
دوشنبه 3 بهمن متخصص اطفال ساعت 8 تا 14 حضور ندارند سه شنبه…

آذین بندی درمانگاه شبانه روزی صابرین رشت به مناسبت ایام الله دهه فجر 1401

/
به گزارش روابط عمومی درمانگاه شبانه روزی صابرین  به مناسبت ایام ا…

پایش سلامت کارکنان بنیاد شهید وامورایثارگران زنجان

/
به گزارش روابط عمومی درمانگاه شبانه روزی صابرین رشت ،روز چهارشنبه…