دکتر حیدری راد اعصاب وروان هفته جاری در درمانگاه صابرین حضور ندارند

/
دکتر حیدری راد اعصاب وروان هفته جاری در درمانگاه صابرین حضور ندارن…

شنبه ۲۸ فرورردین دکتر اسدی نژاد متخصص مغزو اعصاب در درمانگاه صابرین حضور ندارند

/
شنبه ۲۸ فرورردین دکتر اسدی نژاد متخصص مغزو اعصاب در درمانگاه صابرین …

دکتر آدمیت متخصص اعصاب وروان تا پایان فروردین در درمانگاه حضور ندارند

/
دکتر آدمیت متخصص اعصاب وروان تا پایان فروردین در درمانگاه حضور ندارن…

ساعت کار دندانپزشکی در ایام ماه مبارک رمضان 1400

/
ساعت کار دندانپزشکی در ایام ماه مبارک رمضان ساعت 8 صبح تا 3 بامداد ر…

برنامه عدم حضور متخصصین یکشنبه 15 فروردین 1400در درمانگاه صابرین

/
*****برنامه عدم حضور متخصصین یکشنبه 15 فروردین 1400در درمانگا…

برنامه حضور متخصصان داخلی از8تا11 فروردین

/
۸ فروردین صبح دکتر منافی وبعدازظهر از ساعت ۶ دکتر شهنوازی متخصص…