دكتر اسپيدكار متخصص كليه و مجاري ادراري از پنجشنبه 8 آبان تا يكشنبه 18 آبان درمانگاه صابرین حضور ندارند.

/
دكتر اسپيدكار متخصص كليه و مجاري ادراري از پنجشنبه 8 آبان تا يكشنبه 18 آ…

امروز چهارشنبه 7 آبان دكتر بصري متخصص پوست درمانگاه صابرين حضور ندارند.

/
امروز چهارشنبه 7 آبان دكتر بصري متخصص پوست درمانگاه صابرینحضور ندار…

سه شنبه ۶ آبان دکتر بهرامی متخصص مغز و اعصاب درمانگاه صابرین طبق روال حضور دارند.

/
دکتر بهرامی متخصص مغز و اعصاب سه شنبه ۶ آبان طبق روال درمانگاه صابر…

دوشنبه 5 و چهارشنبه 7 آبان دکتر ارغیده متخصص داخلی جایگزین دکتر کاسپور درمانگاه صابرین حضور دارند.

/
دوشنبه 5 و چهارشنبه 7 آبان دکتر ارغیده متخصص داخلی جایگزین دکتر کاس…

دکتر کاسپور متخصص داخلی تا 13 آبان درمانگاه صابرین حضور ندارند.

/
دکتر کاسپور متخصص داخلی تا 13 آبان درمانگاه صابرین حضور ندار…

شنبه ۳ آبان پزشکان متخصص اطفال تا ساعت 11.30صبح درمانگاه صابرین حضور ندارند.

/
شنبه ۳ آبان پزشکان متخصص اطفال تا ساعت 11.30صبح درمانگاه صاب…