بارگذاری...

خواهشمندیم قبل از دریافت نوبت بصورت آن لاین ( از راه دور) به نکات ذیل توجه فرمایید .

  • قبل از دریافت نوبت حتما برنامه هفتگی پزشکان متخصص را مطالعه فرمایید.
  • در صورت دریافت نوبت بصورت آن لاین حداقل نیم ساعت قبل از وقت تعیین شده در درمانگاه حضور یابید . 
  • امکان دریافت نوبت بصورت آن لاین ( از راه دور ) فقط تا 3 ساعت قبل از حضور پزشک در درمانگاه صابرین امکان پذیر می باشد.
  • قبل از حضور در درمانگاه صابرین حتما لینک اطلاعیه ها را مطالعه نمایید بدین ترتیب می توانید از حضور یا عدم حضور پزشکان درمانگاه صابرین اطمینان حاصل نمایید.