برنامه هفتگی پزشکان متخصص درمانگاه شبانه روزی صابرین بهمن ماه 1401

نوع تخصص ا سامي پزشكا ن نوبت دهی  زمان
کلیه و مجاری ادراری آقاي دكتر  مانی محیطی اصلی نیمساعت زودتر شنبه:  ساعت   45/10
آقای دکتر محمدیان روشن(فلوشیپ پیوند کلیه)

 

نیمساعت زودتر

 

سه شنبه :  ساعت 11
گوش و حلق و بینی خانم دكتر  سمیه رشید شمالی 30/13         روزیکشنبه سه شنبه:30/14
خانم دکتر مهسا نسیمی دوست            شنبه-دوشنبه:30/13
مغز و اعصاب آقاي دكتر کورش بهرا می          30/8 یکشنبه: ساعت 30/9    (ویژه:   ایثارگران
آقای دکتر روح اله کشیری نیمساعت زودتر  شنبه:                                           ساعت        9
آقای دکتر حسین پور جعفری(جراح مغز و اعصاب) نیمساعت زودتر چهارشنبه:                                    ساعت     30/16
آقای دکتر جاوید رسولیان(جراح مغزو اعصاب) نیمساعت زودتر چهارشنبه:                                     ساعت    30/11
خانم دکتر آوا فرساد روح نیمساعت زودتر سه شنبه:                                       ساعت       8
متخصص قلب آقای دکتر سروش غفاری 30/8 یکشنبه – چهارشنبه:                  ساعت      9
آقای دکتر  شاهین رحیمی( فلوشیپ آنژیوپلاستی) چهارشنبه:                                ساعت    11:30  
آقای دکتر محمد قاسمی دوشنبه :                                    ساعت12
خانم دکتر زهره حیدرنژاد 30/7 شنبه:                                            ساعت12
آقای دکتر محمد رفیعی یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه:ساعت16(خدمت اکو توسط این پزشک ارائه می شود.)
شنوایی سنجی خانم پرند پورکریمی تلفن:09114671869 شنبه-دوشنبه:                  ساعت14 الی16

یکشنبه-سه شنبه:              ساعت 15 الی17

متخصص زنان و زایمان خانم دکتر مهرزاد پورعبدالله   یکشنبه ،سه شنبه،پنج شنبه:30/9 صبح
خانم دکتر فاطمه قلعه تکی زاده  یکشنبه: ساعت16   و  چهارشنبه:  ساعت  30/10
خانم دکتر معصومه جعفری شنبه:                                            ساعت      16 
خانم دکتر رقیه شیرینکام سه شنبه:                                       ساعت   16
خانم دکتر سیده پرتو شاعف شنبه  :                                          ساعت   30/9  
خانم دکتر غلامعلی پور شنبه:                                             ساعت 14
خانم دکتر سحر صفتی دوشنبه و چهارشنبه:                        ساعت16 
خانم دکتر هستی مدعوی یکشنبه: ساعت18                           یکشنبه:14
خانم دکتر مهسا خصوصی ثانی سه شنبه :   ساعت:18                    دوشنبه :     ساعت18                  
خانم دکتر لیلا خصوصی ثانی دوشنبه-چهارشنبه:                         ساعت8                 
متخصص چشم آقای دکتر محمد نوروززاده پذیرش به تعداد محدود شنبه : ساعت 30/8          دوشنبه:           ساعت 30/9
آقای دکتر محمد وشاق   چهارشنبه :                                         ساعت 30/8
کارشناس تغذیه ورژیم درمانی خانم حانیه شفقی دوشنبه:                         ساعت 16
زهرا محمدیان   شنبه:                             ساعت 16
متخصص طب فیزیکی آقای دکتر  مجید خامسی نیمساعت زودتر دوشنبه                                              ساعت   8   
خانم دکتر زینب جمشیدی شنبه:                                               ساعت     8             
متخصص عفونی و گرمسیری آقای دکتر امین قربانی

 

صبح ها:از 7 صبح تا قبل حضور پزشک شنبه : ساعت 10              دوشنبه :ساعت 9

 

نوع تخصص اسامي پزشكا ن ساعت نوبت دهی  زمان
اعصاب و روان خانم دكتر زينب تحيري 10 دوشنبه –  پنجشنبه:                 ساعت    11
آقای دکتر پویا آذری 1 ساعت قبل  از حضور پزشک یکشنبه :                               ساعت     30/10               
آقای دکتر صفر علی وقاری 30/13 یکشنبه:                               ساعت:            30/14

سه شنبه:                             ساعت:      9صیح

چهارشنبه:                              ساعت:9صبح

ارتوپدی آقاي دكتر محمدرضا لطفی نیا از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود پنجشنبه:                                 ساعت  12 
آقاي دكتر میرعماد میرعمارتی از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود  

دوشنبه:                                  ساعت12

آقای دکتر مصطفی سالاریه از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود یکشنبه:                                   ساعت 9
آقای دکتر رضا رضایی از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود تا پایان بهمن 1401 حضور ندارند
آقای دکتر بابک گنجه ای از ساعت 7صبح  پذیرش سه شنبه:                                 ساعت 12
پوست آقاي دكتر نور محمد بصري 30/15 چهارشنبه:                                          ساعت 16
آقاي دكتر سروش دکلان از ساعت 7  تا قبل  حضور پزشک شنبه تا چهارشنبه:                                ساعت 8
جراحی عمومی آقاي دكتر  مهدی پورکریمی 16 پنجشنبه:                                            ساعت   30/16
آقای دکتر غلامرضا آراسته صفت 1 ساعت قبل  از حضور پزشک پنجشنبه:    ساعت          30/10

چهارشنبه:  ساعت           11

خانم دکتر مژگان دیلمی فرهنگ 30/7 شنبه: ساعت    8                   دوشنبه:ساعت  11
آقای دکتر امیر داوودی

 

1 ساعت قبل حضور پزشک چهارشنبه:                               ساعت 16

 

آقای دکتر نیما کیان مهر 1 ساعت قبل حضور پزشک یکشنبه:                                ساعت :     8    
متخصص داخلی خانم دكتر  مریم ارغیده نیمسا عت زودتر دوشنبه: ساعت    16       پنجشنبه:                  ساعت  9
خانم دكتر  فاطمه شهنوازی 15 یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه:                       ساعت 18
آقای دکتر  محمدمسعود  نیارق نیمسا عت زودتر یکشنبه:                                                        ساعت9
خانم دكتر   سارا منافی نیمسا عت زودتر شنبه:  ساعت   11 صبح  و   18  عصر       یکشنبه :12
خانم دکتر سکینه هادی زاده نیمسا عت زودتر سه شنبه: ساعت    12    و پنجشنبه:              ساعت12
خانم دکتر مدنی   نیمسا عت زودتر شنبه دوشنبه- سه شنبه-چهارشنبه:         ساعت 30/8
فوق تخصص گوارش و کبد

 

آقاي دكتر  سیدحسین سیدنژاد فهیم نیمساعت زودتر سه شنبه:                          ساعت 30/10
آقاي دكتر  علی عرفانی کریم زاده طوسی

 

 

30/14  شنبه:                              ساعت      15