برنامه هفتگی پزشکان متخصص درمانگاه شبانه روزی صابرین مرداد ماه 1402

-نوع تخصص اسامي پزشكا ن ساعت نوبت دهی  زمان
اعصاب و روان خانم دكتر زينب تحيري 10 دوشنبه –  پنجشنبه:                 ساعت    11
آقای دکتر پویا آذری 1 ساعت قبل  از حضور پزشک یکشنبه :                               ساعت     30/10               
آقای دکتر صفر علی وقاری 30/13 سه شنبه:                             ساعت:      9صیح

چهارشنبه:                           ساعت:9صبح

خانم دکتر پریسا صمدی صوفی شنبه:                                  ساعت :9 صبح
ارتوپدی آقاي دكتر محمدرضا لطفی نیا از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود پنجشنبه:                                 ساعت  12 
آقاي دكتر میرعماد میرعمارتی از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود  

تا پایان شهریور 1402 حضور ندارند.

آقای دکتر مصطفی سالاریه از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود یکشنبه:                                   ساعت 9
آقای دکتر رضا رضایی از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود چهارشنبه:                              ساعت 11
آقای دکتر بابک گنجه ای از ساعت 7صبح  پذیرش سه شنبه:                                 ساعت 12
آقای دکتر علی شریفی دوشنبه:                                 ساعت 14
پوست آقاي دكتر نور محمد بصري 30/15 چهارشنبه:                              ساعت 16
آقاي دكتر سروش دکلان از ساعت 7  تا قبل  حضور پزشک شنبه تا چهارشنبه:                   ساعت 8
جراحی عمومی آقاي دكتر  مهدی پورکریمی 16 پنجشنبه:                            ساعت   30/16
آقای دکتر غلامرضا آراسته صفت 1 ساعت قبل  از حضور پزشک پنجشنبه:                          ساعت   30/10

چهارشنبه:                       ساعت    11

خانم دکتر مژگان دیلمی فرهنگ 30/7 شنبه: ساعت  8                   دوشنبه:ساعت  11
آقای دکتر امیر داوودی

 

1 ساعت قبل حضور پزشک دوشنبه:                                 ساعت 17
آقای دکتر کاظم حبیب زاده سه شنبه:                              ساعت 10:30
آقای دکتر نیما کیان مهر 1 ساعت قبل حضور پزشک یکشنبه:                                ساعت :     8    
متخصص داخلی خانم دكتر  مریم ارغیده نیمسا عت زودتر دوشنبه: ساعت    16        پنجشنبه:    ساعت  9
خانم دكتر  فاطمه شهنوازی 15 یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه:                       ساعت 18
آقای دکتر  محمدمسعود  نیارق نیمسا عت زودتر یکشنبه:                                                        ساعت9
خانم دكتر  سارا منافی نیمسا عت زودتر شنبه:  ساعت   11 صبح  و   18  عصر       یکشنبه :12

سه شنبه:   ساعت30/11

خانم دکتر مدنی   نیمسا عت زودتر شنبه دوشنبه- سه شنبه-چهارشنبه:         ساعت 30/8
آقای دکتر حنیف هاشم نژاد پنج شنبه:                                  ساعت    8
فوق تخصص گوارش و کبد

 

آقاي دكتر  سیدحسین سیدنژاد فهیم نیمساعت زودتر سه شنبه:                          ساعت 30/10
آقاي دكتر  علی عرفانی کریم زاده

 

30/14  شنبه:                              ساعت      15
خانم دکتر مهسا محتشم سه شنبه:                          ساعت 17
نوع تخصص ا سامي پزشكا ن نوبت دهی  زمان
کلیه و مجاری ادراری آقاي دكتر  مانی محیطی اصلی از ساعت 8 صبح شنبه:  ساعت   45/10
آقای دکتر محمدیان روشن(فلوشیپ پیوند کلیه) از ساعت 8 صبح سه شنبه : ساعت 11
آقای دکتر آرمان اصولی 2 هفته ابتدای هر ماه حضور ندارند- چهارشنبه :  ساعت 12

پنجشنبه:      ساعت 9

گوش و حلق و بینی خانم دكتر  سمیه رشید شمالی 13               چهارشنبه:30/14
خانم دکتر مهسا نسیمی دوست 13            شنبه-دوشنبه:13
مغز و اعصاب آقاي دكتر کورش بهرا می          30/8 یکشنبه: ساعت 30/9    (ویژه:   ایثارگران
آقای دکتر حسین پور جعفری(جراح مغز و اعصاب) نیمساعت زودتر چهارشنبه:                                    ساعت     30/16
آقای دکتر جاوید رسولیان(جراح مغزو اعصاب) نیمساعت زودتر چهارشنبه:                                     ساعت    30/11
خانم دکتر آوا فرساد روح نیمساعت زودتر سه شنبه:                                       ساعت       8
متخصص قلب آقای دکتر سروش غفاری 30/8 یکشنبه – چهارشنبه:                  ساعت    9
آقای دکتر  شاهین رحیمی( فلوشیپ آنژیوپلاستی) دوشنبه:                                    ساعت 9  
آقای دکتر محمد قاسمی دوشنبه :                                  ساعت12
خانم دکتر زهره حیدرنژاد 30/7 شنبه:                                        ساعت12
آقای دکتر محمد رفیعی

خدمت اکو توسط این پزشک ارائه می شود.)

یکشنبه: ساعت16 سه شنبه:ساعت11  پنجشنبه:ساعت9                                   
شنوایی سنجی خانم پرند پورکریمی تلفن:09114671869 شنبه-دوشنبه:                  ساعت14 الی16

یکشنبه-سه شنبه:              ساعت 15 الی17

متخصص زنان و زایمان خانم دکتر مهرزاد پورعبدالله   یکشنبه ،سه شنبه،پنج شنبه:30 /9 صبح
خانم دکتر فاطمه قلعه تکی زاده  یکشنبه: ساعت16   و  چهارشنبه:  ساعت  30/10
خانم دکتر معصومه جعفری شنبه:                                            ساعت      16 
خانم دکتر رقیه شیرینکام سه شنبه:                                       ساعت   16
خانم دکتر سیده پرتو شاعف شنبه  :                                          ساعت   30/9  
خانم دکتر سحر صفتی دوشنبه : ساعت16 
خانم دکتر هستی مدعوی یکشنبه: ساعت18                           یکشنبه:14
خانم دکتر مهسا خصوصی ثانی دوشنبه : ساعت18     
خانم دکتر مریم جمالی   شنبه-سه شنبه:ساعت 18

چهارشنبه :ساعت 16            

خانم دکتر لیلا خصوصی ثانی دوشنبه:            ساعت 9  

چهارشنبه:تا اطلاع ثانوی حضور ندارند.

متخصص چشم آقای دکتر محمد نوروززاده پذیرش به تعداد محدود شنبه :           ساعت 30/8 صبح
آقای دکتر محمد وشاق پذیرش ویژه جانبازان چهارشنبه :      ساعت 30/8    ویژه:   ایثارگران
متخصص طب فیزیکی خانم دکتر مرسده جامعی

 

نیمساعت زودتر دوشنبه:                 ساعت  9         

شنبه:                    ساعت 30/9

متخصص عفونی و   گرمسیری آقای دکتر امین قربانی صبح ها:از 7 صبح تا قبل حضور پزشک شنبه : ساعت 10                 دوشنبه :ساعت 9