برنامه حضور پزشکان متخصص به شرح زیر است:  99/08/05

نوع تخصص اسامي پزشكا ن ساعت نوبت دهی  زمان
اعصاب و روان خانم دكتر زينب تحيري 10 دوشنبه –  پنجشنبه:                 ساعت    11
آقای دکتر محمدرضا آدمیت 8.30 چهارشنبه:                              ساعت        9
خانم دكتر پروانه حیدری راد 9 شنبه:                                      ساعت    9.30
آقای دکتر پویا آذری 1 ساعت قبل  از حضور پزشک یکشنبه :ساعت     12.30

پنجشنبه : ساعت   8.30

ارتوپدی آقاي دكتر محمدرضا لطفی نیا از ساعت 7  تا قبل  حضور پزشک پنجشنبه:  ساعت  11.30
آقاي دكتر امید قلیپور بشیری 1 ساعت قبل  از حضور پزشک  دوشنبه : ساعت 17                  
آقاي دكتر میرعماد میرعمارتی از ساعت 7تا قبل حضور پزشک دوشنبه:     ساعت 11.30
پوست آقاي دكتر نور محمد بصري 30/15 چهارشنبه:  ساعت 16
آقاي دكتر سروش دکلان از ساعت 7  تا قبل  حضور پزشک شنبه دوشنبه:  ساعت 10.45

سه شنبه چهارشنبه: ساعت 10.30

یکشنبه:   ساعت      11        

جراحی عمومی خانم دكتر  سوسن دليلي منصور 9.30 یکشنبه:     ساعت  10.30
آقاي دكتر  مهدی پورکریمی 16 پنجشنبه:   ساعت   16.30
آقاي دكتر ارسلان داداشی چهارشنبه:   ساعت  16
آقای دکتر غلامرضا آراسته صفت 1 ساعت قبل  از حضور پزشک  دوشنبه :  ساعت    18                    

 سه شنبه:      ساعت  17

 

متخصص داخلی خانم دكتر  فرخنده السادات ميرميناچي 7.30 یکشنبه (ایثارگران):   ساعت  11
خانم دكتر  ليلا كاسپورفکری 8.30 شنبه- دوشنبه-چهارشنبه:    ساعت   9    
خانم دكتر  مریم ارغیده نیمساعت زودتر دوشنبه: ساعت   17.30

پنجشنبه:      ساعت  9

خانم دكتر  فاطمه شهنوازی 17.30 یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه:              ساعت 18
آقای دکتر  محمدمسعود  نیارق نیمساعت زودتر یکشنبه- سه شنبه:  ساعت 9     
خانم دكتر  مهناز اسكندري 7.30   سه شنبه:(ویژه جانبازان)  ساعت 11.45
خانم دكتر   سارا منافی نیمساعت زودتر شنبه : ساعت 18               

پنجشنبه :   ساعت 16

خانم دكتر  آزاده رمضان نژاد نیمساعت زودتر چهارشنبه.:ساعت 19 

پنجشنبه :ساعت 18            

فوق تخصص گوارش و کبد آقاي دكتر  سیدحسین سیدنژاد فهیم نیمساعت زودتر سه شنبه:   ساعت 10.30

 

آقاي دكتر  علی عرفانی کریم زاده طوسی 14.30  شنبه: ساعت      15
                                                    فوق تخصص ریه آقاي دكتر  مهدی رمضانپور 7.30 پنجشنبه:    ساعت   8
کلیه و مجاری ادراری آقاي دكتر  مانی محیطی اصلی نیمساعت زودتر شنبه:  ساعت   10.45

چهارشنبه:     ساعت        9

آقاي دكتر  بقراط اسپیدکا ر 16.30 شنبه-یکشنبه-  دوشنبه –سه شنبه-: ساعت  16.30
آقاي دكتر  علیرضا فرزان نیمساعت زودتر تا اطلاع بعدی درمانگاه حضور ندارند                                
آقاي دكتر  علی فتح الهی نیمساعت زودتر تا اطلاع بعدی درمانگاه حضور ندارند                                
گوش و حلق و بینی خانم دكتر  سمیه رشید شمالی 14 روزیکشنبه سه شنبه-پنجشنبه: 13.30
مغز و اعصاب آقاي دكتر کورش بهرا می          8.30 یکشنبه-سه شنبه: ساعت 9.30 (ویژه:   ایثارگران
آقای دکتر حسن شایان مجد(جراح) 11 روز سه شنبه:    ساعت 11.30
آقاي دكتر میرصفا اسدی نژاد از ساعت 7تا قبل حضور پزشک شنبه-دوشنبه:     ساعت    10
آقای دکتر روح اله کشیری 9 یکشنبه:    ساعت 12.30
متخصص قلب آقای دکتر سروش غفاری 8.30 یکشنبه – چهارشنبه:    ساعت      9
آقای دکتر داریوش ساعد 15 دوشنبه:     ساعت 16
خانم دکتر حیدرنژاد 18.30 سه شنبه:   ساعت :19
شنوایی سنجی خانم پرند پورکریمی شنبه-دوشنبه چهارشنبه

   منشی 16 تا 20

   کارشناس 18تا20

یکشنبه سه شنبه 

       منشی 13.30 تا 14.30

        کارشناس 14 تا 16.30

 

متخصص زنان و زایمان خانم دکتر مهرزاد پورعبدالله صبح ها: 8

عصرها: 15.30

یکشنبه- سه شنبه – پنجشنبه:     ساعت    9.30
خانم دکتر معصومه اخوان دوشنبه:     ساعت   9.30
خانم دکتر فاطمه قلعه تکی زاده یکشنبه: ساعت15   

چهارشنبه: ساعت  10.30

خانم دکتر معصومه جعفری شنبه:       ساعت      15 
خانم دکتر سحر سقطی جلالی دوشنبه:  ساعت 16

چهارشنبه:  ساعت  8

خانم دکتر رقیه شیرینکام سه شنبه:  ساعت 15
خانم دکتر سیده پرتو شاعف شنبه  :  ساعت   9.30

چهارشنبه:     ساعت 15

خانم دکتر سحر صفتی چهارشنبه: ساعت     18          پنجشنبه:ساعت 16
متخصص چشم آقای دکتر محمد نوروززاده از ساعت 7تا قبل حضور پزشک

 

شنبه :     ساعت 8.30

دوشنبه:    ساعت 9.30

آقای دکتر هادی قدیمی سه شنبه:    ساعت 8.30
آقای دکتر محمد وشاق یکشنبه :          ساعت 8.30
خانم دکتر سیده زهرا پور سید چهارشنبه :         ساعت 8.30
تغذیه ورژیم درمانی خانم هدیه رمضانی 17.30 دوشنبه   و   چهارشنبه:   ساعت       18
متخصص طب فیزیکی آقای دکتر  مجید خامسی نیمساعت زودتر دوشنبه و سه شنبه:  ساعت 8.30

چهارشنبه:    ساعت    10.30

خانم دکتر زینب جمشیدی شنبه:       ساعت     8