برنامه حضور پزشکان متخصص اسفند99

نوع تخصص اسامي پزشكا ن ساعت نوبت دهی  زمان
اعصاب و روان خانم دكتر زينب تحيري 10 دوشنبه –  پنجشنبه:                 ساعت    11
آقای دکتر محمدرضا آدمیت 30/8 چهارشنبه:                              ساعت        9
خانم دكتر پروانه حیدری راد 9 شنبه:                                      ساعت    30/9 
آقای دکتر پویا آذری 1 ساعت قبل  از حضور پزشک یکشنبه :ساعت     30/12                سه شنبه:  ساعت 12
  آقای دکتر صفر علی وقاری 30/13 یکشنبه-سه شنبه:                       ساعت:      30/14
ارتوپدی آقاي دكتر محمدرضا لطفی نیا 1 ساعت قبل  از حضور پزشک پنجشنبه:                                   ساعت  12 
آقاي دكتر امید قلیپور بشیری 1 ساعت قبل  از حضور پزشک  دوشنبه : ساعت 16                 
آقاي دكتر میرعماد میرعمارتی 1 ساعت قبل  از حضور پزشک دوشنبه:                                     ساعت12
پوست آقاي دكتر نور محمد بصري 30/15 چهارشنبه:                                         ساعت 16
آقاي دكتر سروش دکلان از ساعت 7  تا قبل  حضور پزشک شنبه دوشنبه:                                   ساعت 45/10

سه شنبه چهارشنبه:                            ساعت30/10

یکشنبه:                                              ساعت      11        

جراحی عمومی خانم دكتر  سوسن دليلي منصور 30/9 یکشنبه:                                                 ساعت  30/10
آقاي دكتر  مهدی پورکریمی 16 پنجشنبه:                                               ساعت   30/16
آقاي دكتر ارسلان داداشی چهارشنبه:                                              ساعت  16
آقای دکتر غلامرضا آراسته صفت 1 ساعت قبل  از حضور پزشک  دوشنبه :    ساعت         18

چهارشنبه:  ساعت           11

پنجشنبه:    ساعت          30/10

خانم دکتر مژگان دیلمی فرهنگ 30/7 شنبه: ساعت    8                   دوشنبه:ساعت  11
متخصص داخلی خانم دكتر  فرخنده السادات ميرميناچي 30/7 یکشنبه (ایثارگران):                                   ساعت  11
خانم دكتر  ليلا كاسپورفکری 30/8 شنبه دوشنبه چهارشنبه: ساعت   30/9
خانم دكتر  مریم ارغیده نیمسا عت زودتر دوشنبه: ساعت   30/17پنجشنبه:                  ساعت  9
خانم دكتر  فاطمه شهنوازی 30/17 یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه:                       ساعت 18
آقای دکتر  محمدمسعود  نیارق نیمسا عت زودتر یکشنبه- سه شنبه:                                         ساعت 9     
خانم دكتر  مهناز اسكندري 30/7   سه شنبه:(ویژه جانبازان)                           ساعت 45/11
خانم دكتر   سارا منافی نیمسا عت زودتر شنبه : ساعت 18               و پنجشنبه :        ساعت16
خانم دكتر  آزاده رمضان نژاد نیمسا عت زودتر چهارشنبه.:ساعت 19 

پنجشنبه :از تاریخ 29 آبان لغایت تا پایان دی حضور ندارند.

فوق تخصص گوارش و کبد آقاي دكتر  سیدحسین سیدنژاد فهیم نیمساعت زودتر سه شنبه:                          ساعت 30/10

 

آقاي دكتر  علی عرفانی کریم زاده طوسی 30/14  شنبه:                              ساعت      15
فوق تخصص ریه آقای دکتر مهدی رمضانپور 30/7 پنجشنبه:                           ساعت      8
و   نوع تخصص ا سامي پزشكا ن نوبت دهی  زمان
کلیه و مجاری ادراری آقاي دكتر  مانی محیطی اصلی نیمساعت زودتر شنبه:  ساعت   45/10 چهارشنبه:     ساعت        9
آقاي دكتر  بقراط اسپیدکا ر 30/16 شنبه-یکشنبه-  دوشنبه –سه شنبه-: ساعت  30/16
گوش و حلق و بینی خانم دكتر  سمیه رشید شمالی 30/13         روزیکشنبه سه شنبه:30/13
مغز و اعصاب آقاي دكتر کورش بهرا می          30/8 یکشنبه-سه شنبه: ساعت 30/9    (ویژه:   ایثارگران
آقای دکتر حسن شایان مجد(جراح) 11 روز سه شنبه:                        ساعت 30/11
آقاي دكتر میرصفا اسدی نژاد از ساعت 7تا قبل حضور پزشک شنبه-دوشنبه:                         ساعت    10
آقای دکتر روح اله کشیری 9 یکشنبه:                                  ساعت 30/12
متخصص قلب آقای دکتر سروش غفاری 30/8 یکشنبه – چهارشنبه:                  ساعت      9
آقای دکتر داریوش ساعد 16 دوشنبه:                                    ساعت 17
خانم دکتر حیدرنژاد 30/18 سه شنبه:                                    ساعت :19
شنوایی سنجی خانم پرند پورکریمی شنبه-دوشنبه چهارشنبه   منشی 16 تا 20 کارشناس 18تا20

یکشنبه سه شنبه        منشی 30/13 تا 30/14                          

                                کارشناس 14 تا 30/16

متخصص زنان و زایمان خانم دکتر مهرزاد پورعبدالله صبح ها: 8

عصرها: 30/15

یکشنبه- سه شنبه – پنجشنبه:     ساعت    30/9
خانم دکتر معصومه اخوان دوشنبه:                                   ساعت   30/9
خانم دکتر فاطمه قلعه تکی زاده یکشنبه: ساعت16   و  چهارشنبه: ساعت  30/10
خانم دکتر معصومه جعفری شنبه:                                        ساعت      16 
خانم دکتر سحر سقطی جلالی دوشنبه:  ساعت 16و  چهارشنبه:  ساعت     8
خانم دکتر رقیه شیرینکام سه شنبه:                                      ساعت   16
خانم دکتر سیده پرتو شاعف شنبه  :  ساعت   30/9  چهارشنبه:     ساعت 16
خانم دکتر سحر صفتی چهارشنبه: ساعت     18          و پنجشنبه:ساعت 16
خانم دکتر موناکوچک پور شنبه: ساعت 18                        یکشنبه :ساعت 18
متخصص چشم آقای دکتر محمد نوروززاده از ساعت 7تا قبل حضور پزشک

 

شنبه : ساعت 30/8          دوشنبه:           ساعت 30/9
آقای دکتر هادی قدیمی سه شنبه:    ساعت 30/8
آقای دکتر محمد وشاق یکشنبه :                     ساعت 30/8
خانم دکتر سیده زهرا پور سید چهارشنبه :                  ساعت 30/8
تغذیه ورژیم درمانی خانم هدیه رمضانی 30/17 دوشنبه   و   چهارشنبه:                       ساعت       18
متخصص طب فیزیکی آقای دکتر  مجید خامسی نیمساعت زودتر دوشنبه و سه شنبه:                            ساعت   8   
خانم دکتر زینب جمشیدی شنبه:                                               ساعت     8             
متخصص عفونی و گرمسیری آقای دکتر قربانی صبح ها:8 شنبه : ساعت 10              دوشنبه :ساعت 9
آدرس جدید درمانگاه صابرین در پیام رسان گپ :Saberinclinic   @