برنامه حضور پزشکان متخصص دیماه ماه 1400

نوع تخصص اسامي پزشكا ن ساعت نوبت دهی  زمان
اعصاب و روان خانم دكتر زينب تحيري 10 دوشنبه –  پنجشنبه:                 ساعت    11
خانم دكتر پروانه حیدری راد 9 شنبه:                                      ساعت    30/9 
آقای دکتر پویا آذری 1 ساعت قبل  از حضور پزشک یکشنبه :ساعت     30/11                سه شنبه:  ساعت  30/11
آقای دکتر صفر علی وقاری 30/13 یکشنبه-سه شنبه:                       ساعت:      30/14

چهارشنبه:                              ساعت:9

ارتوپدی آقاي دكتر محمدرضا لطفی نیا از ساعت 7صبح تا 10 پنجشنبه:                                   ساعت  12 
آقاي دكتر امید قلیپور بشیری از ساعت 15 تا قبل حضور پزشک  دوشنبه :                                   ساعت 16                 
آقاي دكتر میرعماد میرعمارتی از ساعت 7صبح تا 10 دوشنبه:                                     ساعت12
آقای دکتر مهرداد عبدالهیان از ساعت 7صبح تا 10 چهارشنبه :                              ساعت 11
آقای دکتر رضا رضایی از ساعت 7صبح تا 10 شنبه :                                       ساعت12
پوست آقاي دكتر نور محمد بصري 30/15 چهارشنبه:                                         ساعت 16
آقاي دكتر سروش دکلان از ساعت 7  تا قبل  حضور پزشک شنبه تا چهارشنبه:                                ساعت 8
جراحی عمومی آقاي دكتر  مهدی پورکریمی 16 پنجشنبه:                                               ساعت   30/16
آقای دکتر غلامرضا آراسته صفت 1 ساعت قبل  از حضور پزشک  دوشنبه :    ساعت         18

چهارشنبه:  ساعت           11

پنجشنبه:    ساعت          30/10

خانم دکتر مژگان دیلمی فرهنگ 30/7 شنبه: ساعت    8                   دوشنبه:ساعت  11
آقای دکتر امیر داوودی 1 ساعت قبل حضور پزشک چهارشنبه:                               ساعت 16
آقای دکتر عادل ملک نیا شنبه:  ساعت16                   یکشنبه:   ساعت9
متخصص داخلی خانم دكتر فرخنده السادات ميرميناچي 30/7 یکشنبه (ایثارگران):                                   ساعت  11
خانم دكتر  ليلا كاسپورفکری 30/8 شنبه دوشنبه چهارشنبه: ساعت   30/9
خانم دكتر  مریم ارغیده نیمسا عت زودتر دوشنبه: ساعت    16       پنجشنبه:                  ساعت  9
خانم دكتر  فاطمه شهنوازی 30/17 یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه:                       ساعت 18
آقای دکتر  محمدمسعود  نیارق نیمسا عت زودتر یکشنبه-                                           ساعت9
خانم دكتر  مهناز اسكندري 30/7   سه شنبه:(ویژه جانبازان)                           ساعت 45/11
خانم دكتر   سارا منافی نیمسا عت زودتر شنبه : ساعت 18               و پنجشنبه :        ساعت16
خانم دکتر مدنی   نیمسا عت زودتر سه شنبه:    ساعت 30/8
فوق تخصص گوارش و کبد

 

آقاي دكتر  سیدحسین سیدنژاد فهیم نیمساعت زودتر سه شنبه:                          ساعت 30/10
آقاي دكتر  علی عرفانی کریم زاده طوسی 30/14  شنبه:                              ساعت      15
فلوشیپ پیوند کبد آقای دکتر پیروز سامی دوست 1 ساعت قبل  از حضور پزشک پنجشنبه:          ساعت9صبح

 

نوع تخصص ا سامي پزشكا ن نوبت دهی  زمان
کلیه و مجاری ادراری آقاي دكتر  مانی محیطی اصلی نیمساعت زودتر شنبه:  ساعت   45/10 چهارشنبه:     ساعت        9
آقای دکتر محمدیان روشن(فلوشیپ پیوند کلیه) نیمساعت زودتر سه شنبه:ساعت 11
آقای دکتر علیرضا فرزان نیمساعت زودتر شنبه-یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه:ساعت16   سه شنبه:ساعت15 پنجشنبه:ساعت 10
گوش و حلق و بینی خانم دكتر  سمیه رشید شمالی 30/13         روزیکشنبه سه شنبه:30/13
مغز و اعصاب آقاي دكتر کورش بهرا می          30/8 یکشنبه-سه شنبه: ساعت 30/9    (ویژه:   ایثارگران
آقاي دكتر میرصفا اسدی نژاد از ساعت 7تا قبل حضورپزشک شنبه-دوشنبه:                         ساعت    30/9
آقای دکتر روح اله کشیری نیمساعت زودتر سه شنبه:                                  ساعت 30/12
آقای دکتر حسین پور جعفری(جراح مغز و اعصاب) نیمساعت زودتر چهارشنبه:                                ساعت     16
آقای دکتر جاوید رسولیان(جراح مغزو اعصاب) نیمساعت زودتر دوشنبه:                                 ساعت       12
متخصص قلب آقای دکتر سروش غفاری 30/8 یکشنبه – چهارشنبه:                  ساعت      9
آقای دکتر داریوش ساعد 16 دوشنبه:                                    ساعت 17
خانم دکتر زهره حیدرنژاد 30/7 شنبه:ساعت11
خانم دکترشیما  قاسمی 15 یکشنبه: ساعت 16
آقای دکتر محمد رفیعی یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه:ساعت18(خدمت اکو توسط این پزشک ارائه می شود.)
شنوایی سنجی خانم پرند پورکریمی تلفن تماس:

09114671869

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه:    ساعت 16 الی17

یکشنبه-سه شنبه:              ساعت 14 الی16

متخصص زنان و زایمان خانم دکتر مهرزاد پورعبدالله   یکشنبه ،سه شنبه،پنج شنبه:30/9 صبح
خانم دکتر معصومه اخوان دوشنبه:                                   ساعت   30/9
خانم دکتر فاطمه قلعه تکی زاده یکشنبه: ساعت16   و  چهارشنبه: ساعت  30/10
خانم دکتر معصومه جعفری شنبه:                                        ساعت      16 
خانم دکتر رقیه شیرینکام سه شنبه:                                      ساعت   16
خانم دکتر سیده پرتو شاعف شنبه  :  ساعت   30/9  چهارشنبه:     ساعت 16
خانم دکتر سحر صفتی دوشنبه : ساعت     16          چهارشنبه: ساعت     18                 پنجشنبه:ساعت 16
خانم دکتر مهسا خصوصی ثانی سه شنبه :   ساعت:18                    دوشنبه :     ساعت18                  
  خانم دکتر لیلا خصوصی ثانی دوشنبه-چهارشنبه:   ساعت8                  شنبه:30/12
متخصص چشم آقای دکتر محمد نوروززاده   شنبه : ساعت 30/8          دوشنبه:           ساعت 30/9
آقای دکتر محمد وشاق چهارشنبه :                     ساعت 30/8
 
تغذیه ورژیم درمانی خانم هدیه رمضانی دوشنبه:ساعت18
متخصص طب فیزیکی آقای دکتر  مجید خامسی نیمساعت زودتر دوشنبه و سه شنبه:                            ساعت   8   
خانم دکتر زینب جمشیدی شنبه:                                               ساعت     8             
متخصص عفونی و گرمسیری

 

 

آقای دکتر امین قربانی

آقای دکتر سعید شرفی

صبح ها:از 7 صبح تا قبل حضور پزشک شنبه : ساعت 10              دوشنبه :ساعت 9

سه شنبه:ساعت 9

نوع تخصص اسامي پزشكا ن ساعت نوبت دهی  زمان
اعصاب و روان خانم دكتر زينب تحيري 10 دوشنبه –  پنجشنبه:                 ساعت    11
آقای دکتر محمدرضا آدمیت 8.30 چهارشنبه:                              ساعت        9
خانم دكتر پروانه حیدری راد 9 شنبه:                                      ساعت   9.30  
آقای دکتر پویا آذری 1 ساعت قبل  از حضور پزشک یکشنبه :ساعت     12                سه شنبه:  ساعت 12
  آقای دکتر صفر علی وقاری 13.30 یکشنبه-سه شنبه:                       ساعت:      14.30
ارتوپدی آقاي دكتر محمدرضا لطفی نیا از ساعت 7 صبح تا قبل از حضور پزشک پنجشنبه:                                   ساعت  12 
آقاي دكتر امید قلیپور بشیری از ساعت 3 تا قبل حضور پزشک  دوشنبه : ساعت 16                 
آقاي دكتر میرعماد میرعمارتی از ساعت 7 صبح تا قبل از حضور پزشک دوشنبه:                                     ساعت12
پوست آقاي دكتر نور محمد بصري 15.30 چهارشنبه:                                         ساعت 16
آقاي دكتر سروش دکلان از ساعت 7  تا قبل  حضور پزشک شنبه دوشنبه-چهارشنبه:                        ساعت 10.30

یکشنبه -سه شنبه:                                      ساعت10.30

 

جراحی عمومی خانم دكتر  سوسن دليلي منصور 9.30 یکشنبه:                                                 ساعت  10.30
آقاي دكتر  مهدی پورکریمی 16 پنجشنبه:                                               ساعت   16.30
آقای دکتر غلامرضا آراسته صفت 1 ساعت قبل  از حضور پزشک  دوشنبه :    ساعت         18

چهارشنبه:  ساعت           11

پنجشنبه:    ساعت         10.30

خانم دکتر مژگان دیلمی فرهنگ 7.30 شنبه: ساعت    8                   دوشنبه:ساعت  11
متخصص داخلی خانم دكتر  فرخنده السادات ميرميناچي 7.30 یکشنبه (ایثارگران):                                   ساعت  11
خانم دكتر  ليلا كاسپورفکری 8.30 شنبه دوشنبه چهارشنبه: ساعت   9.30
خانم دكتر  مریم ارغیده نیمسا عت زودتر دوشنبه: ساعت   17.30نجشنبه:                  ساعت  9
خانم دكتر  فاطمه شهنوازی 17.3017 یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه:                       ساعت 18
آقای دکتر  محمدمسعود  نیارق نیمسا عت زودتر یکشنبه-                                           ساعت9
خانم دكتر  مهناز اسكندري 7.30   سه شنبه:(ویژه جانبازان)                           ساعت 11.45
خانم دكتر   سارا منافی نیمسا عت زودتر شنبه : ساعت 18               و پنجشنبه :        ساعت16
خانم دكتر  آزاده رمضان نژاد

 

  نیمسا عت زودتر چهارشنبه.: ساعت 19 

 

خانم دکتر مدنی سه شنبه:    ساعت 8.30
فوق تخصص گوارش و کبد آقاي دكتر  سیدحسین سیدنژاد فهیم نیمساعت زودتر سه شنبه:                          ساعت 10.30
آقاي دكتر  علی عرفانی کریم زاده طوسی 14.30  شنبه:                              ساعت      15
فوق تخصص ریه آقای دکتر مهدی رمضانپور7.30 پنجشنبه:                            ساعت 8

 

 

 

نوع تخصص ا سامي پزشكا ن نوبت دهی  زمان
کلیه و مجاری ادراری آقاي دكتر  مانی محیطی اصلی نیمساعت زودتر شنبه:  ساعت   10.45 چهارشنبه:     ساعت        9
آقاي دكتر  بقراط اسپیدکا ر

 

16.30 شنبه-یکشنبه-  دوشنبه –سه شنبه-: ساعت  16.30

 

آقای دکتر محمدیان روشن 10 سه شنبه:    11
گوش و حلق و بینی خانم دكتر  سمیه رشید شمالی 13.30         روزیکشنبه سه شنبه:13.30
مغز و اعصاب آقاي دكتر کورش بهرا می          8.30 یکشنبه-سه شنبه: ساعت9.30 (ویژه:   ایثارگران
آقای دکتر حسن شایان مجد(جراح) 11 روز دوشنبه:                        ساعت 12    
آقاي دكتر میرصفا اسدی نژاد از ساعت 7تا قبل حضور پزشک شنبه-دوشنبه:                         ساعت    10
آقای دکتر روح اله کشیری 9 یکشنبه:                                  ساعت 12.30
متخصص قلب آقای دکتر سروش غفاری 8.30 یکشنبه – چهارشنبه:                  ساعت      9
آقای دکتر داریوش ساعد 16 دوشنبه:                                    ساعت 17
خانم دکتر حیدرنژاد 18.30 سه شنبه:                                    ساعت :19
شنوایی سنجی خانم پرند پورکریمی یکشنبه  :                           ساعت 14 الی 16

سه شنبه:                       ساعت 14    الی  16

چهارشنبه  :                     ساعت 15.30 الی 17

متخصص زنان و زایمان  
خانم دکتر معصومه اخوان دوشنبه:                                   ساعت  9.30
خانم دکتر فاطمه قلعه تکی زاده یکشنبه: ساعت16   و  چهارشنبه: ساعت  10.30
خانم دکتر معصومه جعفری شنبه:                                        ساعت      16 
خانم دکتر سحر سقطی جلالی دوشنبه:  ساعت 16و  چهارشنبه:  ساعت     8
خانم دکتر رقیه شیرینکام سه شنبه:                                      ساعت   16
خانم دکتر سیده پرتو شاعف شنبه  :  ساعت   9.30  چهارشنبه:     ساعت 16
خانم دکتر سحر صفتی چهارشنبه: ساعت     18          و پنجشنبه:ساعت 16
خانم دکتر موناکوچک پور شنبه: ساعت 18                        یکشنبه :ساعت 18
خانم دکتر مهسا خصوصی ثانی سه شنبه :              ساعت:    8صبح
متخصص چشم آقای دکتر محمد نوروززاده از ساعت 7تا قبل حضور پزشک

 

شنبه : ساعت 8.30        دوشنبه:           ساعت 9.30
آقای دکتر محمد وشاق سه شنبه :                     ساعت 8.30
خانم دکتر سیده زهرا پور سید یکشنبه :                  ساعت 8.30
تغذیه ورژیم درمانی خانم هدیه رمضانی تا پایان اردیبهشت حضور ندارند.
متخصص طب فیزیکی آقای دکتر  مجید خامسی نیمساعت زودتر دوشنبه و سه شنبه:                            ساعت   8   
خانم دکتر زینب جمشیدی شنبه:                                               ساعت     8             
متخصص عفونی و گرمسیری

 

 

آقای دکتر امین قربانی

آقای دکتر سعید شرفی

صبح ها:از 7 صبح تا قبل حضور پزشک

عصرها:1ساعت قبل حضور پزشک

شنبه : ساعت 10              دوشنبه :ساعت 9

یکشنبه:ساعت    18             سه شنبه:ساعت 10.30