راهنمای طبقه همکف راهنمای طبقه اول
پذیرش ریاست
مدیر داخلی امور مالی و اداری
پزشک عمومی و متخصص پذیرش
فیزیوتراپی متخصص اطفال
داروخانه متخصص زنان
تزریقات دندانپزشکی
شنوایی سنجی – سمعک شبکه درمانی خانواده معظم شهدا
جراحی سرپایی جراحی پوست
بوفه حراست
نمازخانه