شنبه 10 اسفند پزشکان تخصصی درمانگاه صابرین حضور ندارند.

شنبه 10 اسفند پزشکان تخصصی درمانگاه صابرین حضور ندارند.

پنجشنبه 8 اسفند پزشکان متخصص درمانگاه حضور ندارند.

پنجشنبه 8 اسفند پزشکان متخصص درمانگاه حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

یکی از مبتلایان به کرونا در گیلان بهبود یافت

یکی از مبتلایان به کرونا در گیلان بهبود یافت

شبکه خبری گیلان 24: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد : یکی از مبتلایان به کرونا در گیلان بهبود یافته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز با بیان اینکه  تاکنون تست 4 نفر از بیماران مشکوک به ابتلا به بیماری کرونا در گیلان مثبت شد گفت : یکی از مبتلایان به بیماری کرونا که در یکی از بیمارستان های این استان بستری بود بهبود یافت و مرخص شد.
محمدرضا نقی پور افزود : یکی دیگر از مبتلایان همچنان بستری است که حال عمومی اش خوب است.
وی گفت : 2 نفر از مبتلایان به کرونا نیز جان باختند، ضمن آنکه پرونده تعدادی از افراد مشکوک به کرونا برای ازمایش به تهران فرستاده شد

زهرا رضائی. منبع : گیلان 24

سه شنبه 6 اسفند خانم دکتر منافی ساعت 15 تا 17 درمانگاه صابرین حضور دارند.

امروز سه شنبه 6 اسفند خانم دکتر منافی متخصص داخلی ساعت 15 تا 17 درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

سه شنبه 6 اسفند خانم دکتر شهنوازی درمانگاه صابرین حضور دارند.

سه شنبه 6 اسفند خانم دکتر شهنوازی متخصص داخلی درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

از 6 تا 8 اسفند بخش زنان درمانگاه صابرین تعطیل می باشد.

از 6 تا 8 اسفند بخش زنان درمانگاه صابرین تعطیل می باشد.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

سه شنبه 6 اسفند دکتر بهرامی درمانگاه صابرین حضور ندارند.

سه شنبه 6 اسفند دکتر بهرامی متخصص مغز و اعصاب درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

3 شنبه و 4 شنبه شش و هفت اسفند بخش اطفال درمانگاه صابرین

سه شنبه 6 اسفند بخش اطفال درمانگاه صابرین تعطیل بوده و روز چهارشنبه 7 اسفند فقط شیفت صبح این بخش دایر می باشد.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

امروزدوشنبه 5 اسفند عصر بخش متخصصین زنان و داخلی درمانگاه صابرین تعطیل می باشد.

امروزدوشنبه 5 اسفند عصر بخش متخصص زنان و متخصص داخلی درمانگاه صابرین تعطیل می باشد.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

آقای دکتر غلامزاده روز دوشنبه 5 اسفند صبح درمانگاه صابرین حضور ندارند.

آقای دکتر غلامزاده متخصص داخلی روز دوشنبه 5 اسفند صبح درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.