مطالب توسط مدیریت فناوری اطلاعات

عدم حضور پزشکان هفته چهارم شهریور 1402

شنبه 18 شهریور متخصص اعصاب وروان حضور ندارند یکشنبه 26 شهریور متخصص ارتوپد حضور ندارند چهارشنبه 29 شهریور متخصص ارتوپد حضور ندارند تا پایان شهریور ماه متخصص اطفال حضور ندارند  

عدم حضور پزشکان هفته سوم شهریور 1402

شنبه 11 شهریور متخصص چشم حضور ندارند دکتر کیان مهر متخصص جراح عمومی یکشنبه 12 شهریور حضور ندارند چهارشنبه 15 شهریور متخصص اطفال از ساعت 20تا 22 حضور ندارند پنج شنبه 16 شهریور متخصص اطفال حضور ندارند پنج شنبه 16 شهریور دکتر رفیعی متخصص قلب دکتر لطفی نیا متخصص ارتوپدی و متخصص اعصاب وروان دکتر […]

عدم حضور پزشکان هفته دوم شهریور 1402

متخصص ارتوپد5 تا 12 شهریورماه حضور ندارند متخصص شنواسنجی هفته دوم شهریور ماه از 4 تا8 شهریور حضور ندارند دکتر پورکریمی متخصص جراح عمومی پنج شنبه 9 شهریور حضور ندارند دکتردیلمی متخصص جراح عمومی دوشنبه6 شهریور حضور ندارند چهارشنبه 8 شهریور متخصص اطفال ساعت 14 تا 20حضور ندارند پنج شنبه 9 شهریور متخصص اطفال ساعت […]

عدم حضور پزشکان هفته چهارم مردادماه 1402

دکتر بصری متخصص پوست چهارشنبه 25 مردادماه حضور ندارند دکتر گوش وحلق وبینی رشید شمالی چهارشنبه 25 مردادماه حضور ندارند دکتر هاشم نژاد متخصص داخلی پنج شنبه 25 مردادماه حضور ندارند متخصص اطفال پنج شنبه 26 مرداد ماه از صبح تا ساعت 13 وساعت 20تا 22 و همچنین جمعه 27 مردادماه ساعت 20تا 22 حضور […]

عدم حضور پزشکان هفته دوم مردادماه 1402

یکشنبه 8 مرداد متخصص اطفال ساعت 10تا 17 حضور ندارند دوشنبه 9 مرداد متخصص قلب وعروق دکتر رحیمی حضور ندارند چهارشنبه 11مرداد وپنج شنبه 12 مرداد دکتر قلب،گوش،پوست،ارتوپد وچشم حضور نداند پنج شنبه 11 مرداد دکتر عاشم زاده داخلی ساعت8 حضور دارند پنج شنبه 12 مرداد متخصص جراح عمومی حضور ندارند پنج شنبه 12 مرداد […]