مطالب توسط مدیریت فناوری اطلاعات

دوشنبه 12 آبان دکتر نوروززاده متخصص چشم درمانگاه صابرین حضور ندارند.

دوشنبه 12 آبان دکتر نوروززاده متخصص چشم درمانگاه صابرین حضور ندارند. برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و […]

شنبه 10 و 24 آبان ساعت 16.30 دکتر لطفی نیا متخصص ارتوپدی درمانگاه صابرین حضور دارند.

شنبه 10 و 24 آبان ساعت 16.30 دکتر لطفی نیا متخصص ارتوپدی درمانگاه صابرینحضور دارند. برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر […]

امروز شنبه 10 آبان دکتر جمشیدی متخصص طب فیزیک درمانگاه صابرین حضور ندارند.

امروز شنبه 10 آبان دکتر جمشیدی متخصص طب فیزیک درمانگاه صابرین حضور ندارند. برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه […]

از شنبه 10 آبان تا 30 آبان دکتر ارغیده متخصص داخلی جایگزین دکتر کاسپور درمانگاه صابرین حضور دارند.

از شنبه 10 آبان تا 30 آبان دکتر ارغیده متخصص داخلی جایگزین دکتر کاسپور درمانگاه صابرین حضور دارند. برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت […]

دكتر اسپيدكار متخصص كليه و مجاري ادراري از پنجشنبه 8 آبان تا يكشنبه 18 آبان درمانگاه صابرین حضور ندارند.

دكتر اسپيدكار متخصص كليه و مجاري ادراري از پنجشنبه 8 آبان تا يكشنبه 18 آبان درمانگاه صابرین حضور ندارند. کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت […]

امروز چهارشنبه 7 آبان دكتر بصري متخصص پوست درمانگاه صابرين حضور ندارند.

امروز چهارشنبه 7 آبان دكتر بصري متخصص پوست درمانگاه صابرینحضور ندارند. کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا […]

سه شنبه ۶ آبان دکتر بهرامی متخصص مغز و اعصاب درمانگاه صابرین طبق روال حضور دارند.

دکتر بهرامی متخصص مغز و اعصاب سه شنبه ۶ آبان طبق روال درمانگاه صابرین حضور دارند. برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه […]

دوشنبه 5 و چهارشنبه 7 آبان دکتر ارغیده متخصص داخلی جایگزین دکتر کاسپور درمانگاه صابرین حضور دارند.

دوشنبه 5 و چهارشنبه 7 آبان دکتر ارغیده متخصص داخلی جایگزین دکتر کاسپور درمانگاه صابرین حضور دارند. برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار […]

دکتر کاسپور متخصص داخلی تا 13 آبان درمانگاه صابرین حضور ندارند.

دکتر کاسپور متخصص داخلی تا 13 آبان درمانگاه صابرین حضور ندارند. برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و […]

شنبه ۳ آبان پزشکان متخصص اطفال تا ساعت 11.30صبح درمانگاه صابرین حضور ندارند.

شنبه ۳ آبان پزشکان متخصص اطفال تا ساعت 11.30صبح درمانگاه صابرین حضور ندارند. برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید. برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید. جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه […]