برنامه عدم حضور پزشکان هفته سوم تیرماه

/
دوشنبه 25 تیرماه متخصص اطفال از ساعت 16تا20حضور ندارند سه شنبه …

برنامه عدم حضور پزشکان هفته دوم تیرماه

/
دکتر ارغیده متخصص داخلی 11 تا21 تیرماه حضور ندارند سه شنبه 19 تیر…

برنامه عدم حضور پزشکان هفته اول تیرماه 1403

/
چهارشنبه 6 خرداد ماه متخصص چشم دکتر وشاق حضور ندارند دکتر رس…

برنامه عدم حضور پزشکان هفته چهارم خردادماه 1403

/
دکتر پویا آذری شنبه  26 خرداد ماه و2 تیرماه حضور ندارند دکت…

برنامه عدم حضور پزشکان هفته سوم خردادماه 1403

/
شنبه 19 خرداد ماه متخصص جراح عمومی دکتر دیلمی حضور ندارند…

برنامه عدم حضور پزشکان هفته دوم خردادماه 1403

/
پنج شنبه 17 خردادماه آقای دکتر اصولی متخصص کلیه وخانم دکتر کیان …