عدم حضور پزشکان هفته دوم مردادماه 1401

/
عدم حضور پزشکان هفته دوم مردادماه 1401

افتتاح مطب پزشکان مردادماه 1401

/
افتتاح مطب پزشک متخصص ارتوپد دکتر آرش خداپرست از مردادماه 140…

عدم حضور پزشکان هفته اول مردادماه 1401

/
شنبه اول مردادماه متخصص داخلی حضور ندارند دوشنبه سوم مردادما…

عدم حضور پزشکان هفته چهارم تیرماه 1401

/
شنبه 25 تیرماه متخصص چشم حضور ندارند شنبه ۲۵…

اجرای برنامه عملیاتی پایش سلامت با مشارکت معاونت درمان بنیاد شهید استان گیلان سال 1401

/
به گزارش روابط عمومی درمانگاه شبانه روزی صابرین رشت   روز جمعه 24…

افتتاح مطب پزشکان جدید درمانگاه از تیرماه

/
افتتاح مطب متخصص قلب وعروق دکتر محمد قاسمی روز دوشنبه از ساعت 12 ت…