مراجعین محترم می توانند جهت دسترسی به درمانگاه صابرین به آدرس زیر مراجعه نموده و یا از کانال های ارتباطی درمانگاه استفاده نمایند:

آدرس پستی:

گیلان، رشت، گلسار، تقاطع میدان باستانی شعار، درمانگاه شبانه روزی صابرین

کدپستی: 63587-41638

کانال های ارتباطی:

دورنویس: 32112405

شماره تماس های مرکز: 32113060-3211623

پست الکترونیک : saberin@saberinclinic.ir

کانال پیام رسان گپ:  https://gap.im/saberinclinic

داخلی های مرکز بشرح جدول زیر است:

رديف
نام بخش
داخلي
رديف
نام بخش
داخلي
1
پذیرش و صندوق پایین
238
11
تزریقات خواهران
232
2
تزریقات برادران
236
12
پذیرش تخصصی
222
3
فیزیوتراپی
221
13
پذیرش عمومی
233
4
داروخانه
223
14
مدیر داخلی
242
5
شنوایی سنجی
224
15
جراحی
226
6
صندوق بالا
244
16
منشی اطفال
207
7
حراست
240
17
منشی چشم
247
8
شبکه درمانی
216
18
دفتر ریاست
201
9
منشی زنان
227
19
نگهبانی
206-205
10
دندانپزشکی
219
20
مرکز تلفن
246-245