خانم دکتر رمضان نژاد از چهارشنبه 23بهمن به بعد فقط روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.