رامین کوهساری

ریاست درمانگاه صابرین

پیام مدیریت:

بسیار مفتخریم که درمانگاه شبانه روزی صابرین را به عنوان یک مرکز درمانی  برای پیگیری مراحل تشخیصی و درمانی خود انتخاب نموده اید، ما ارزش این انتخاب را درک نموده و به همراه تمامی پرسنل این مجموعه می کوشیم تا در محیطی آرامش بخش خدماتی منحصر به فرد و با کیفیت که در خور شما مراجعین گرامی باشد را ارائه دهیم.امید است در انجام مسئولیتی که در برابر سلامت جامعه بردوش داریم، نقشی پررنگ داشته باشیم.