برنامه حضور متخصصین درمانگاه مردادماه 1401

نوع تخصص اسامي پزشكا ن ساعت نوبت دهی  زمان
اعصاب و روان خانم دكتر زينب تحيري 10 دوشنبه –  پنجشنبه:                 ساعت    11
خانم دكتر پروانه حیدری راد 9 شنبه:                                      ساعت     9 
آقای دکتر پویا آذری 1 ساعت قبل  از حضور پزشک یکشنبه :ساعت     30/11                سه شنبه:  ساعت  30/11
آقای دکتر صفر علی وقاری 30/13 یکشنبه:                ساعت:        30/14

سه شنبه:                       ساعت:      9صیح

چهارشنبه:                              ساعت:9صبح

ارتوپدی آقاي دكتر محمدرضا لطفی نیا از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود پنجشنبه:                                   ساعت  12 
آقاي دكتر میرعماد میرعمارتی از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود  

دوشنبه:                                     ساعت12

آقای دکتر رضا رضایی از ساعت 7صبح  پذیرش به تعداد محدود شنبه :                                       ساعت12
آقای دکتر بابک گنجه ای از ساعت 7صبح  پذیرش سه شنبه:                                 ساعت 12
آقای دکتر شعیب مجدی ازساعت 7 صبح

پذیرش به تعداد محدود

یکشنبه:                                       ساعت8:30
پوست آقاي دكتر نور محمد بصري 30/15 چهارشنبه:                                         ساعت 16
آقاي دكتر سروش دکلان از ساعت 7  تا قبل  حضور پزشک شنبه تا چهارشنبه:                                ساعت 8
جراحی عمومی آقاي دكتر  مهدی پورکریمی 16 پنجشنبه:                                               ساعت   30/16
آقای دکتر غلامرضا آراسته صفت 1 ساعت قبل  از حضور پزشک  دوشنبه :    ساعت         18

چهارشنبه:  ساعت           11

پنجشنبه:    ساعت          30/10

خانم دکتر مژگان دیلمی فرهنگ 30/7 شنبه: ساعت    8                   دوشنبه:ساعت  11
آقای دکتر امیر داوودی 1 ساعت قبل حضور پزشک چهارشنبه:                               ساعت 16
آقای دکتر عادل ملک نیا شنبه:  ساعت16                   یکشنبه:   ساعت9
متخصص داخلی خانم دكتر  مریم ارغیده نیمسا عت زودتر دوشنبه: ساعت    16       پنجشنبه:                  ساعت  9
خانم دكتر  فاطمه شهنوازی 30/17 یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه:                       ساعت 18
آقای دکتر  محمدمسعود  نیارق نیمسا عت زودتر یکشنبه:                                                        ساعت9
خانم دكتر   سارا منافی نیمسا عت زودتر پنجشنبه:ساعت  16   شنبه:  ساعت 18        یکشنبه :12
خانم دکتر سکینه هادی زاده نیمسا عت زودتر سه شنبه: ساعت    12    و پنجشنبه:              ساعت12
خانم دکتر مدنی   نیمسا عت زودتر شنبه دوشنبه- سه شنبه-چهارشنبه:         ساعت 30/8
فوق تخصص گوارش و کبد

 

آقاي دكتر  سیدحسین سیدنژاد فهیم نیمساعت زودتر سه شنبه:                          ساعت 30/10
آقاي دكتر  علی عرفانی کریم زاده طوسی 30/14  شنبه:                              ساعت      15
نوع تخصص ا سامي پزشكا ن نوبت دهی  زمان
کلیه و مجاری ادراری آقاي دكتر  مانی محیطی اصلی نیمساعت زودتر شنبه:  ساعت   45/10
آقای دکتر محمدیان روشن(فلوشیپ پیوند کلیه) نیمساعت زودتر سه شنبه:ساعت 11
آقای دکتر علیرضا فرزان نیمساعت زودتر شنبه-یکشنبه-دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه:ساعت16

  پنجشنبه:ساعت 10   

گوش و حلق و بینی خانم دكتر  سمیه رشید شمالی 30/13         روزیکشنبه سه شنبه:30/14
خانم دکتر مهسا نسیمی دوست              شنبه-دوشنبه:30/13
آقای دکتر علی حسینی            چهارشنبه: ساعت13
مغز و اعصاب آقاي دكتر کورش بهرا می          30/8 یکشنبه: ساعت 30/9    (ویژه:   ایثارگران سه شنبه ها تا پایان تیر حضور ندارند.
آقای دکتر روح اله کشیری نیمساعت زودتر  شنبه:                                          ساعت 9
آقای دکتر حسین پور جعفری(جراح مغز و اعصاب) نیمساعت زودتر چهارشنبه:                                ساعت     30/16
آقای دکتر جاوید رسولیان(جراح مغزو اعصاب) نیمساعت زودتر دوشنبه:                                 ساعت       12
متخصص قلب آقای دکتر سروش غفاری 30/8 یکشنبه – چهارشنبه:                  ساعت      9
آقای دکتر داریوش ساعد 16 دوشنبه:                                    ساعت 17
آقای دکتر محمد قاسمی دوشنبه :                                    ساعت12
خانم دکتر زهره حیدرنژاد 30/7 شنبه:ساعت11
خانم دکترشیما  قاسمی 18 یکشنبه: ساعت 19
آقای دکتر محمد رفیعی یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه:ساعت16(خدمت اکو توسط این پزشک ارائه می شود.)
شنوایی سنجی خانم پرند پورکریمی تلفن تماس:

09114671869

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه:    ساعت 16 الی17

یکشنبه-سه شنبه:              ساعت 14 الی16

متخصص زنان و زایمان خانم دکتر مهرزاد پورعبدالله   یکشنبه ،سه شنبه،پنج شنبه:30/9 صبح
خانم دکتر فاطمه قلعه تکی زاده  یکشنبه: ساعت16   و  چهارشنبه: ساعت  30/10
خانم دکتر معصومه جعفری شنبه:                                        ساعت      16 
خانم دکتر رقیه شیرینکام سه شنبه:                                      ساعت   16
خانم دکتر سیده پرتو شاعف شنبه  :  ساعت   30/9  چهارشنبه:     ساعت 16
خانم دکتر غلامعلی پور   شنبه، دوشنبه:                                  ساعت 14
خانم دکتر سحر صفتی دوشنبه و چهارشنبه:                        ساعت16  
خانم دکتر هستی مدعوی یکشنبه: ساعت18      
خانم دکتر مهسا خصوصی ثانی سه شنبه :   ساعت:18                    دوشنبه :     ساعت18                  
خانم دکتر لیلا خصوصی ثانی دوشنبه-چهارشنبه:   ساعت8                  شنبه:30/12
متخصص چشم آقای دکتر محمد نوروززاده   شنبه : ساعت 30/8          دوشنبه:           ساعت 30/9
آقای دکتر محمد وشاق چهارشنبه :                     ساعت 30/8
تغذیه ورژیم درمانی خانم هدیه رمضانی تا پایان تیر ماه1401 حضور ندارند
متخصص طب فیزیکی آقای دکتر  مجید خامسی نیمساعت زودتر دوشنبه                                              ساعت   8   
خانم دکتر زینب جمشیدی شنبه:                                               ساعت     8             
متخصص عفونی و گرمسیری

 

 

آقای دکتر امین قربانی

آقای دکتر سعید شرفی

صبح ها:از 7 صبح تا قبل حضور پزشک شنبه : ساعت 10              دوشنبه :ساعت 9

سه شنبه:ساعت 10