برنامه هفتگی پزشکان متخصص درمانگاه شبانه روزی صابرین آذر ماه 1402

نوع تخصص ا سامي پزشكا ن نوبت دهی  زمان
کلیه و مجاری ادراری آقاي دكتر  مانی محیطی اصلی از ساعت 8 صبح شنبه:  ساعت   45/10
آقای دکتر محمدیان روشن(فلوشیپ پیوند کلیه) از ساعت 8 صبح سه شنبه : ساعت 11
آقای دکتر آرمان اصولی  هفته ابتدای هر ماه حضور ندارند- چهارشنبه :  ساعت 11

پنجشنبه:      ساعت 11

گوش و حلق و بینی خانم دكتر  سمیه رشید شمالی تا اطلاع ثانوی حضور ندارند.
خانم دکتر مهسا نسیمی دوست 13       شنبه: 13              دوشنبه:13
مغز و اعصاب آقاي دكتر کورش بهرا می          30/8 یکشنبه: ساعت 30/9    (ویژه:   ایثارگران
آقای دکتر حسین پور جعفری(جراح مغز و اعصاب) نیمساعت زودتر چهارشنبه:                     ساعت     30/16
آقای دکتر جاوید رسولیان(جراح مغزو اعصاب) نیمساعت زودتر چهارشنبه:                       ساعت    30/11
خانم دکتر آوا فرساد روح نیمساعت زودتر سه شنبه:                            ساعت       8
متخصص قلب آقای دکتر سروش غفاری 30/8 یکشنبه – چهارشنبه:                  ساعت    9
آقای دکتر  شاهین رحیمی( فلوشیپ آنژیوپلاستی) یکشنبه:                                  ساعت 12  
آقای دکتر محمد قاسمی یکساعت زودتر دوشنبه :                                  ساعت12
خانم دکتر زهره حیدرنژاد یکساعت زودتر شنبه:                                        ساعت12
آقای دکتر محمد رفیعی خدمت اکو توسط این پزشک ارائه می شود. یکساعت زودتر یکشنبه: ساعت16     سه شنبه ساعت 17   پنجشنبه :ساعت 18
شنوایی سنجی خانم پرند پورکریمی تلفن:09114671869 شنبه-دوشنبه:                  ساعت14 الی16

یکشنبه-سه شنبه:              ساعت 15 الی17

متخصص زنان و زایمان خانم دکتر مهرزاد پورعبدالله شروع پذیرش از ساعت30/7 یکشنبه ،سه شنبه،پنج شنبه:30 /9 صبح
خانم دکتر فاطمه قلعه تکی زاده شروع پذیرش صبح30/7-عصر ساعت15  یکشنبه: ساعت16   و  چهارشنبه:  ساعت  30/10
خانم دکتر معصومه جعفری عصر از ساعت 15لغایت 17 شنبه:                              ساعت      16 
خانم دکتر رقیه شیرینکام عصر از ساعت 15لغایت 17 سه شنبه:                           ساعت   16
خانم دکتر سیده پرتو شاعف شروع پذیرش از ساعت30/7 شنبه  :                          ساعت   30/9  
خانم دکتر سحر صفتی شروع پذیرش از ساعت 15 دوشنبه : ساعت16 
خانم دکتر هستی مدعوی یکشنبه: ساعت18                           یکشنبه:14
خانم دکتر مهسا خصوصی ثانی شروع پذیرش از ساعت 15 دوشنبه : ساعت18     
خانم دکتر مریم جمالی شنبه سه شنبه:از ساعت 30/17              چهارشنبه :ساعت 15 شنبه-سه شنبه:ساعت 18

چهارشنبه :ساعت 16            

خانم دکتر لیلا خصوصی ثانی شروع پذیرش از ساعت30/7 دوشنبه:            ساعت 9  

چهارشنبه:تا اطلاع ثانوی حضور ندارند.

متخصص چشم آقای دکتر محمد نوروززاده پذیرش ویژه جانبازان شروع پذیرش از 30/7 صبح شنبه :           ساعت 30/8 صبح
آقای دکتر محمد وشاق پذیرش ویژه جانبازان شروع پذیرش از 30/7 صبح چهارشنبه :     ساعت 30/8    ویژه:   ایثارگران
متخصص طب فیزیکی خانم دکتر مرسده جامعی

 

نیمساعت زودتر یکشنبه:   ساعت  10         دوشنبه:   ساعت 10
متخصص عفونی گرمسیری آقای دکتر امین قربانی نیمساعت زودتر دوشنبه :ساعت 10

شنبه :ساعت 10

 

-نوع تخصص اسامي پزشكا ن ساعت نوبت دهی  زمان
اعصاب و روان خانم دكتر زينب تحيري دوشنبه –  پنجشنبه:                 ساعت    11
آقای دکتر پویا آذری ساعت30/7 صبح  پذیرش به تعداد محدود      شنبه :                            ساعت     30/10               
آقای دکتر صفر علی وقاری سه شنبه:                             ساعت:      9صیح

چهارشنبه:                           ساعت:9صبح

خانم دکتر پریسا صمدی صوفی شنبه:                                  ساعت :9 صبح
ارتوپدی آقاي دكتر محمدرضا لطفی نیا ساعت30/7 صبح  پذیرش به تعداد محدود پنجشنبه:                                 ساعت  12
آقای دکتر مصطفی سالاریه ساعت30/7 صبح  پذیرش به تعداد محدود یکشنبه:                                   ساعت 9
آقای دکتر رضا رضایی ساعت30/7 صبح  پذیرش به تعداد محدود دوشنبه:                              ساعت 11
آقای دکتر بابک گنجه ای ساعت30/7 صبح  پذیرش به تعداد محدود سه شنبه:                                 ساعت 12
آقای دکتر علی شریفی ساعت 13 عصر پذیرش به تعداد محدود دوشنبه:                                 ساعت 14
پوست آقاي دكتر نور محمد بصري 30/15 چهارشنبه:                              ساعت 16
آقاي دكتر سروش دکلان از ساعت 7  تا قبل  حضور پزشک شنبه تا چهارشنبه:                   ساعت 8
جراحی عمومی آقاي دكتر  مهدی پورکریمی 16 پنجشنبه:                            ساعت   30/16
آقای دکتر غلامرضا آراسته صفت 1 ساعت قبل  از حضور پزشک پنجشنبه:                          ساعت   30/10

چهارشنبه:                       ساعت    11

خانم دکتر مژگان دیلمی فرهنگ 30/7 شنبه: ساعت  8                   دوشنبه:ساعت  8
آقای دکتر امیر داوودی

 

1 ساعت قبل حضور پزشک دوشنبه:                                 ساعت 17
آقای دکتر کاظم حبیب زاده سه شنبه:                              ساعت 10:30
آقای دکتر نیما کیان مهر 1 ساعت قبل حضور پزشک یکشنبه:                                ساعت :     8    
متخصص داخلی خانم دكتر  مریم ارغیده نیمسا عت زودتر دوشنبه: ساعت    17        چهارشنبه:   19-17    پنجشنبه:    ساعت  9
خانم دكتر  فاطمه شهنوازی 15 یکشنبه- سه شنبه:  ساعت 17
آقای دکتر  محمدمسعود  نیارق نیمسا عت زودتر یکشنبه:            ساعت9
خانم دكتر  سارا منافی نیمسا عت زودتر شنبه:  ساعت   11 صبح  

روز شنبه عصر از تاریخ 20/08/1402    تا اطلاع ثانوی حضور ندارند.  یکشنبه :11      سه شنبه:  ساعت30/11

خانم دکتر مدنی نیمسا عت زودتر شنبه دوشنبه- سه شنبه-چهارشنبه:         ساعت 30/8
آقای دکتر حنیف هاشم نژاد یکشنبه  : ساعت  13     چهار شنبه: ساعت  19   پنجشنبه : ساعت 8
خانم دکتر الهام سعیدی از ساعت 30/14 شنبه                                                   30/17-16

یکشنبه-سه شنبه:                               17-30/15

دوشنبه                                                     19

پنجشنبه:                                             30/16-15

فوق تخصص گوارش و کبد

 

آقاي دكتر  سیدحسین سیدنژاد فهیم نیمساعت زودتر سه شنبه:                          ساعت 30/10
آقاي دكتر  علی عرفانی کریم زاده 30/14  شنبه:                              ساعت      15
خانم دکتر مهسا محتشم 1 ساعت قبل حضور پزشک سه شنبه:                             ساعت 17