شنبه ۲۳ فروردین 99 دکتر میرصفا اسدی نژاد متخصص مغز و اعصاب درمانگاه صابرین حضور دارند.
برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.
برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.