شنبه 29 اردیبهشت متخصص ارتوپد دکتر لطفی نیا  حضور ندارند

بازدید مدیر عامل محترم شرکت متد از درمانگاه صابرین رشت

به گزارش روابط عمومی درمانگاه صابرین رشت،در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403،مدیر عامل محترم شرکت متد جناب آقای دکتر حافظی به همراه هیات همراه  از درمانگاه صابرین رشت بازدید نمودند. سپس ایشان جلسه ای پیرامون مسائل درمانگاه با ریاست درمانگاه برگزار نمودند.

 

 

برنامه عدم حضور پزشکان هفته چهارم اردیبهشت 1403

شنبه 22 اردیبهشت متخصص جراح عمومی دکتر دیلمی حضور ندارند

برنامه عدم حضور پزشکان هفته سوم اردیبهشت 1403

متخصص طب فیزیک دکتر جامعی یکشنبه۱۶ اردیبهشت حضور ندارند

چهارشنبه وپنج شنبه ۱۹ و۲۰ اردیبهشت ماه متخصص داخلی دکتر ارغیده حضور ندارند

پنج شنبه 20 اردیبهشت ساعت 20تا22 متخصص اطفال حضور ندارند

برنامه عدم حضور پزشکان هفته دوم اردیبهشت 1403

دکتراذری متخصص اعصاب و روان ودکتر نوروززاده متخصص شنبه ۸ اردیبهشت حضور ندارند

دوشنبه صبح 10 اردیبهشت متخصص عفونی دکتر قربانی حضور ندارند

دکتر اصولی متخصص کلیه ومجاری ادراری تا 20 اردیبهشت حضور ندارند

جلسه بررسی طرح های توسعه درمانگاه صابرین رشت1403

جلسه بررسی طرح های توسعه درمانگاه صابرین رشت با حضور خانم کاووسیان واقای کلانتری نمایندگان شرکت متد در دفتر ریاست درمانگاه صابرین رشت برگزار گردید.

بازدید دکتر آموزنده سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت متد

به گزارش روابط عمومی درمانگاه صابرین رشت در روز شنبه اول اردیبهشت 1403 دکتر آموزنده سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت متد از درمانگاه صابرین رشت بازدید نمودند.

برنامه عدم حضور پزشکان هفته اول اردیبهشت 1403

شنبه 1 اردیبهشت متخصص چشم حضور ندارند

چهارشنبه5 اردیبهشت متخصص اعصاب وروان دکتر وقاری حضور ندارند

چهارشنبه5 اردیبهشت متخصص داخلی دکتر ارغیده حضور ندارند

برنامه عدم حضور پزشکان هفته پنجم فروردین 1403

دکتر وشاق چهارشنبه 29 فروردین و5 اردیبهشت حضور ندارند

چهارشنبه 29 فروردین متخصص اطفال 15 تا17 حضور ندارند

پنج شنبه 30فروردین متخصص اطفال 16 تا 22 حضور ندارند

برنامه عدم حضور پزشکان هفته چهارم فروردین 1403

متخصص چشم دکتر نوروززاده شنبه 25 فروردین حضور ندارند

متخصص ارتوپد دکتر سالاریه یکشنبه 19 فروردین حضور ندارند