عدم حضور پزشکان هفته دوم مردادماه 1401

شنبه15 مردادماه متخصص داخلی دکتر منافی بعداز ظهر حضور ندارند

سه شنبه 18 مرداد متخصص اطفال از ساعت 17 تا 20حضور ندارند

چهارشنبه 19 مرداد از ساعت 14 تا 22 متخصص اطفال حضور ندارند

افتتاح مطب پزشکان مردادماه 1401

افتتاح مطب پزشک متخصص ارتوپد دکتر آرش خداپرست از مردادماه 1401

افتتاح مطب پزشک عمومی دکتر حسین قوامی از مردادماه 1401

عدم حضور پزشکان هفته اول مردادماه 1401

شنبه اول مردادماه متخصص داخلی حضور ندارند

دوشنبه سوم مردادماه متخصص داخلی به جای دکتر مدنی دکتر هادی زاده ساعت 9تا 10.30 حضور دارند

تغییر برنامه پزشکان متخصص داخلی : دکتر منافی یکشنبه ها صبح ساعت 12 و یکشنبه صبح به جای دکتر نیارق دکتر هادی طاده ساعت 8تا 10 حضور دارند

یکشنبه دوم مردادماه متخصص گوش وحلق وبینی  دکتر رشید شمالی حضور ندارند

دوشنبه سوم مرداد ماه ساعت 10 تا 12 متخصص اطفال حضور ندارند

جمعه 7 مرداد ماه از 20تا 22 متخصص کودکان حضور ندارند

پنج شنبه 6 مردادماه بعدازظهر متخصص زنان حضور ندارند

عدم حضور پزشکان هفته چهارم تیرماه 1401

شنبه 25 تیرماه متخصص چشم حضور ندارند

شنبه ۲۵ تیرماه متخصص قلب و عروق صبح حضور ندارند

متخصص اطفال یکشنبه  ۲۶ تیرماه ۲۰ تا ۲۲ دوشنبه ۲۷ تیرماه ۱۲ تا ۱۴ و ۲۰ تا ۲۲ و سه شنبه ۲۸ تیرماه ساعت ۱۷ تا ۲۰ حضور ندارند

اجرای برنامه عملیاتی پایش سلامت با مشارکت معاونت درمان بنیاد شهید استان گیلان سال 1401

به گزارش روابط عمومی درمانگاه شبانه روزی صابرین رشت   روز جمعه 24 تیرماه 1401، برنامه عملیاتی سال 1401″پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی شدید و متوسط استان گیلان” در محل درمانگاه شبانه روزی صابرین رشت برگزار گردید.

 

افتتاح مطب پزشکان جدید درمانگاه از تیرماه

افتتاح مطب متخصص قلب وعروق دکتر محمد قاسمی روز دوشنبه از ساعت 12 تا14 حضور دارند

افتتاح مطب متخصص زنان وزایمان دکتر نگار غلامعلی پور روزهای شنبه ودوشنبه ساعت 14 تا 15.30 حضور دارند

افتتاح مطب متخصص ارتوپد  دکتر بابک گنجه ای روز سه شنبه  از ساعت 12 تا16 حضور دارند

عدم حضور پزشکان هفته سوم تیرماه 1401

متخصص ارتوپد دکتر رضایی شنبه 18 تیرماه حضور ندارند

یکشنبه 19 تیرماه متخصص اطفال از ساعت 14 تا 22 حضور ندارند

دوشنبه بعداز ظهر ازساعت ۱۶تا۱۷  متخصص داخلی دکتر هادی زاده  صرفا حضور دارند

بعدازظهر چهارشنبه   22 خردادماه متخصص داخلی حضور ندارند

چهارشنبه 22 تیرماه بعد از ظهر متخصص پوست حضور ندارند

عدم حضور پزشکان هفته دوم تیرماه 1401

یکشنبه ۱۲ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ متخصص اطفال حضور ندارد

دوشنبه 13 تیرماه متخصص ارتوپد حضور ندارند

متخصص اطفال پنج شنبه 16 تیرماه از ساعت 17 تا22 و جمعه 17 تیرماه از ساعت 14 تا 22 حضور ندارند

عدم حضور پزشکان هفته اول تیرماه 1401

متخصص کلیه و مجاری ادرای دکتر فرزان چهارشنبه و پنج شنبه اول و دوم تیرماه حضور ندارند

دکتر ارغیده متخصص داخلی پنج شنبه دو م تیرماه حضور ندارند و به جای ایشان دکتر هاری زاده حضور دارند

دکتر جاوید رسولیان تا ۶ تیرماه درمانگاه حضور ندارند

دکتر دیلمی جراح عمومی شنبه ۴ تیرماه و دوشنبه ۶ تیرماه حضور ندارند

عدم حضور پزشکان هفته آخر خرداد 1401

یکشنبه ۲۹ خرداد  صبح تا 14 متخصص اطفال حضور ندارند

دوشنبه ها از 12تا14 متخصص قلب وعروق دکتر محمد قاسمی حضور دارند

دوشنبه 30خردادصبح متخصص چشم حضور ندارند

دوشنبه 30خرداد و6 تیرماه جراح مغز و اعصاب دکتر رسولیان حضور ندارند

دوشنبه 30خرداد ساعت 10تا12 و17 تا 20 متخصص اطفال حضور ندارند