نوشته‌ها

ايمني بيمار، رويكردي پيشگيرانه در درمان

اولین و مهمترین الزام در بیمارستان آسیب نرساندن به بیماران است. ایمنی بیمار همان اجتناب ، پیشگیری و بهتر شدن نتایج نامطبوع یا آسیب ناشی از فرآیند مراقبت سلامت است و در این میان ایمنی ، فرهنگ کیفیت و مدیریت در کنار هم تاثیر گذار می باشند انجمن پزشکی آمریکا شش هدف را برای افزایش کیفیت در سیستم های بهداشتی درمانی در نظر گرفته است که شامل ایمنی بیمار محور قرار دادن بیمار اثر بخشی سودمندی به موقع بودن و عدالت در ارائه خدمات می باشد.
فرهنگ ایمنی شامل : گزارش خطاهای ناخواسته درمانی، شناسایی بیمار ، اختصارات خطرناک، تلفیق دارویی به عنوان یک الویت استراتژیک، تلفیق دارویی در بدو پذیرش( مراقبت های حاد- مراقبت های سرپایی- مراقبت های اولیه )،شیوه های جراحی ایمن مي باشد. همچنين ايمني بيمار محورهاي ديگر همچون استفاده دارويي، كنترل عفونت و ارزيابي خطر مي باشد. علاوه بر اين در ارتقاء سطح ايمني بيماران شناسائي هر چه سريعتر انواع خطاهاي درماني حائز اهميت است.انواع خطا های درمانی شامل :
•    نزديك به خطا(Near miss): نزدیک به خطا، خطايي است كه اتفاق نيافتاده است ولي نزديك به رخ دادن بوده است. مانند تزريق دارويي كه به اشتباه در معرض تزريق به بيمار بوده است كه با كنترل مجدد تزريق نشده است.
•    خطا بدون آسيب جدي(No Harm Event): خطا اتفاق افتاده است ولي موجب آسیب به بیمار نشده است، مانند دارو ي اشتباهي كه به بیمار تزریق شده است ولی آسیبی در پی نداشته است.
•    حوادث با عارضه گذرا(Adverse Event): حوادثی که اتفاق می افتد و برای بیمار عارضه کوتاه مدت و گذرا خواهد داشت. همچون تزريق داروي اشتباه كه به دنبالآن بيماري دچار عوارضي كوتاه مدت همچون کهیر و خارش شده است.
•    عوارض با عارضه پایدار یا مرگ(Sentinel Event): حوادثی که موجب مرگ و میر و یا نقص عضو و عارضه پایدار در بیمار خواهد شد که بلافاصله کمیته ایمنی تشکیل و خطا بررسی، تجزيه و تحليل خواهد شد. همچون تزريق خون اشتباه كه منجر به عوارض پايداري در بيمار شده است.
تهيه و تنظيم: اعظم رستمي، كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار