نوشته‌ها

عروج ملکوتی همکار گرامی جانباز آقای مجیدایزددوست

بازگشت همه به سوی اوست

عروج ملکوتی همکار گرامی جانباز آقای مجید ایزددوست 

 

ما همه از خداییم و به سوی او بازمی گردیم

ما همه از خداییم و به سوی او بازمی گردیم

کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون

حضور همکار گرامی سرکار خانم رفیعی نژاد

با نهایت تاسف مصیبت وارده، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه باری تعالی برای ایشان غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر جزیل را مسئلت دارم.

مدیرعامل درمانگاه صابرین

دکتر رامین کوهساری

ما همه از خداییم و به سوی او بازمی گردیم

ما همه از خداییم و به سوی او بازمی گردیم

کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون

حضور برادر گرامی جناب آقای نجفی/ مدیر محترم حراست شرکت متد

با نهایت تاسف مصیبت وارده، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه باری تعالی برای ایشان غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر جزیل را مسئلت دارم.

مدیرعامل درمانگاه صابرین 

دکتر رامین کوهساری

منبع: شرکت متد