نوشته‌ها

امروز پنج شنبه 29 خرداد پزشک متخصص اطفال ساعت 17 الی 21 درمانگاه صابرین حضور ندارند.

امروز پنج شنبه 29 خرداد پزشک متخصص اطفال ساعت 17 الی 21 درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

شنبه 20 اردیبهشت ساعت 10 صبح الی 12 ظهر پزشک متخصص اطفال درمانگاه صابرین حضور ندارند.

شنبه 20 اردیبهشت ساعت 10 صبح الی 12 ظهر پزشک متخصص اطفال درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

دوشنبه 1 اردیبهشت 99 پزشک متخصص زنان شیفت صبح و عصر درمانگاه صابرین حضور دارند.

دوشنبه 1 اردیبهشت 99 پزشک متخصص زنان شیفت صبح و عصر درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

خانم دکتر زینب تحیری متخصص اعصاب و روان تا اطلاع ثانوی فقط دوشنبه ها درمانگاه صابرین حضور دارند.

خانم دکتر زینب تحیری متخصص اعصاب و روان تا اطلاع ثانوی فقط دوشنبه ها درمانگاه صابرین  حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.