نوشته‌ها

دوشنبه 18 فروردین 99 دکتر زینب تحیری متخصص اعصاب و روان طبق روال درمانگاه صابرین حضور دارند.

از دوشنبه 18 فروردین 99 دکتر زینب تحیری متخصص اعصاب و روان طبق روال درمانگاه صابرین  حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.