نوشته‌ها

دکتر فاطمه شهنوازی متخصص داخلی امروز سه شنبه عصر ساعت 6 درمانگاه صابرین حضور دارند.

دکتر فاطمه شهنوازی متخصص داخلی امروز سه شنبه عصر ساعت 6 درمانگاه صابرین  حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

خانم دکتر شهنوازی چهارشنبه 30 بهمن درمانگاه صابرین حضور ندارند.

خانم دکتر شهنوازی متخصص داخلی چهارشنبه 30 بهمن درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.