نوشته‌ها

یکشنبه 20 مهر دکتر میرمیناچی متخصص داخلی درمانگاه صابرین حضور ندارند.

یکشنبه 20 مهر دکتر میرمیناچی متخصص داخلی درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

از چهارشنبه 31 اردیبهشت دکتر میرمیناچی متخصص داخلی هر چهارشنبه ساعت 11 صبح جهت ویزیت ایثارگران و خانواده محترمشان درمانگاه صابرین حضور دارند.

از چهارشنبه 31 اردیبهشت دکتر میرمیناچی متخصص داخلی هر چهارشنبه ساعت 11 صبح جهت ویزیت ایثارگران و خانواده محترمشان درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.