نوشته‌ها

خانم دکتر پورعبداله اول اسفند ساعت 9 الی 10 صبح درمانگاه صابرین حضور دارند.

خانم دکتر پورعبداله متخصص زنان و زایمان پنج شنبه اول اسفند ساعت 9 الی 10 صبح درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.