نوشته‌ها

جلسه جمعی ازپزشکان طرح پایش سلامت و ریاست درمانگاه شبانه روزی صابرین با معاون بهداشت ودرمان بنیادشهید وامورایثارگران کشور

به گزارش روابط عمومی درمانگاه شبانه روزی صابرین رشت درمورخه سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ در سالن جلسات بنیاد استان ؛جلسه جمعی از پزشکان پایش سلامت و دکتر کوهساری ریاست درمانگاه شبانه روزی صابرین با دکتر عباسپور معاون بهداشت و درمان اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران کشور،آقای پاکاری مدیر کل و دکتر جعفریان معاون بهداشت و درمان و آقای مهر رحیمی ریاست درمان همراه با دکتر غفوری کارشناس بیمه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان برگزار گردید