نوشته‌ها

دکتر خامسی متخصص طب فیزیکی از دوشنبه 14 مهر الی چهارشنبه 16 مهر درمانگاه صابرین حضور ندارند.

دکتر خامسی متخصص طب فیزیکی از دوشنبه 14 مهر الی چهارشنبه 16 مهر درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای دریافت نوبت بصورت برخط میتوانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

چهارشنبه 1 مرداد دکتر خامسی متخصص طب فیزیکی درمانگاه صابرین حضور ندارند.

چهارشنبه 1 مرداد دکتر خامسی متخصص طب فیزیکی درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.