نوشته‌ها

راهنمای نوبت دهی آن لاین یا برخط

درمانگاه شبانه روزی صابرین آماده نوبت دهی آنلاین از طریق اینترنت است

روی لینک نوبت دهی آن لاین یا بر روی کلید نوبت دهی آنلاین در صفحه اصلی و یا از منوی بالای صفحه خدمان آنلاین و سپسس نوبت دهی آنلاین را  انتخاب نمایید سپس وارد صفحه شکل زیر میشوید

در قسمت دسته بندی نوع تخصص پزشک، در قسمت نام خدمت، خدمت مورد درخواستی از پزشک و در قسمت پزشک، نام پزشک مورد نظر خودتان را انتخاب نموده و در قسمت تاریخ تاریخ روز مورد نظر خود را نوشته(بازه زمانی از تاریخ روز فعلی به مدت یکهفته)، سپس دکمه بعدی را می فشارید.

در این صفحه می توانیم ساعت نوبت خود را مشخص نمائیم. در صورت درخواست بازگشت به صفحه قبل کلید بازگشت را بفشارید. پس از انتخاب ساعت نوبت بصورت خودکار به صفحه بعد هدایت می شوید.

در این صفحه در قسمت نام، نام و نام خانوادگی ، در قسمت تلفن، شماره موبایل و در قسمت ایمیل آدرس ایمیل خود را وارد نموده، سپس دکمه بعدی را بفشارید. پس از اندکی تامل پیامی به صفحه ایمیل شما و پیامکی به شماره موبایلی که وارد نموده اید ارسال می شود و شاهد پیغام وقت شما با موفقیت رزرو شد روی صفحه خواهیدبود.