نوشته‌ها

ابلاغ کتاب “پرستاری ایران در یک نگاه”

از سوی معاون پرستاری وزارت بهداشت صورت گرفت؛

ابلاغ کتاب “پرستاری ایران در یک نگاه”

معاون پرستاری وزارت بهداشت در نامه‌ای کتاب “پرستاری ایران در یک نگاه” را به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش وبدا، دکتر مریم حضرتی از ابلاغ کتاب “پرستاری ایران در یک نگاه” به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور خبرداد و گفت: کتاب ‘پرستاری ایران در یک نگاه’ مجموعه ای است که به وضعیت آموزش، خدمات، بالین، پژوهش و سازمان های صنفی و مردم نهاد در پرستاری ایران توجه دارد.

وی افزود: کتاب پرستاری در یک نگاه”، در سال 1396 و در قالب مصوبه شورای سیاستگذاری معاونت پرستاری  بنا نهاده شد تا به توصیف پرستاری کشور و گذار آن از بدو تاسیس اولین مدرسه پرستاری تا به امروز که شاهد ارتقای آن به یکی از سرآمد ترین سیستم های  پرستاری در منطقه هستیم، بپردازد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: در تدوین این کتاب  تمام جوانب بررسی شده و لذا علاوه بر جمع آوری اطلاعات از حوزه معاونت پرستاری، مراقبت پرستاری، از کلیه حوزه های مرتبط نظیر سازمان نظام پرستاری، هیات ممتحنه وارزشیابی رشته پرستاری، شبکه ملی تحقیقات پرستاری و انجمن های علمی پرستاری، نظرات کارشناسی دریافت شده تا مجموعه ای قابل استناد برای دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید پرستاری و کلیه افرادی که تمایل به آگاهی از تاریخچه این حرفه در ایران و جایگاه و وضعیت کنونی آن دارند فراهم شود.

دکتر حضرتی هدف از تهیه این مجموعه را فراهم آوردن اطلاعاتی کلی مربوط به پرستاری کشور، جامعه پرستاری و سیاستگذاران آن درجهت بهبود وضعیت حرفه و مراقبت پرستاری دانست و تصریح کرد: این مجموعه از 5 فصل  و تعداد 4 پیوست تشکیل شده است که شامل موارد معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش پرستاری، منابع انسانی پرستاری در بالین، پژوهش در پرستاری، سازمان ها و نهادهای پرستاری است.

گفتنی است: این کتاب با پیشگفتاری از دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مقدمه ای از دکتر مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت چاپ و منتشر شده است که در تاریخ 6 بهمن ماه 1398 توسط وزیر بهداشت از آن رونمایی شد.

منبع:وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی