نوشته‌ها

پنج شنبه 30 مرداد متخصصان اطفال از ساعت ۱۴ تا ۲۲ شب درمانگاه صابرین حضور دارند.

پنج شنبه 30 مرداد پزشکان متخصص اطفال از ساعت ۱۴ تا ۲۲ شب درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

امروز جمعه 17مرداد پزشک متخصص اطفال ساعت 17تا 22 درمانگاه صابرین حضور ندارند.

امروز جمعه 17مرداد پزشک متخصص اطفال ساعت 17تا 22 درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.