نوشته‌ها

پنجشنبه 27 شهریور پزشک متخصص اطفال ساعت 14 تا 16 درمانگاه صابرین حضور ندارند.

پنجشنبه 27 شهریور پزشک متخصص اطفال ساعت 14 تا 16 درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

چهارشنبه 14 خرداد شیفت عصر، پزشک متخصص اطفال درمانگاه صابرین حضور ندارند.

چهارشنبه 14 خرداد شیفت عصر، پزشک متخصص اطفال درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.