نوشته‌ها

خود کفایی درتامین داروهای مشتق از پلاسما هدف سازمان انتقال خون است

معاون فني و تضمين كيفيت سازمان انتقال خون ايران:

خود کفایی درتامین داروهای مشتق از پلاسما هدف سازمان انتقال خون است

معاون فني و تضمين كيفيت سازمان انتقال خون ايران با اعلام گزارشی از روند تهیه داروی مشتق از پلاسما در طرح پالایش قراردادی راهبرد سازمان انتقال خون را حرکت در مسیر خودکفایی ترسیم کرد.

به گزارش وبدا، دکتر صدیقه امینی کافی آباد به مناسبت پنجم شهریور ماه روز داروساز با اعلام این مطلب افزود:  در روزهای همه گیری جهانی کرونا، جامعه بشری بیش از گذشته به دارو و داروساز امید بسته است و اکنون پلاسمای کووید 19 نیز برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا کاربرد مهمی یافته است.

وی افزود: خون و فرآورده های آن از سال 2013 توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان داروهای اساسی اعلام شد و پلاسما به عنوان فرآورده خون، ماده میانی در شرکت های تولید کننده داروهای مشتق از پلاسما به کار می رود.

وی افزود: داروهای مشتق از پلاسما یا بیولوژیک بخشی از داروهایی هستند که امروزه در درمان بسیاری از بیماری ها جایگاه خاصی دارد چنانکه اکنون پلاسمای دریافتی از بیماران بهبود یافته از کووید 19 در درمان بیماران مبتلا به کار می رودو جامعه بشری منتظر تولید ایمنوگلوبولین اختصاصی کووید 19 برای درمان بیماران در پاییز و زمستان سال جاری است و ایران در این زمینه از کشورهای پیشرو به حساب می آید.

دکتر امینی تشریح کرد: پلاسمای انسانی حاوی بیش از 1000 پروتئین است که بیش از250 مورد آنها مشخص وشناسایی شده اند و بیش از 30 پروتئین از این موارد شناسایی شده، به صورت تجاری از پروتئین تغلیظ شده خون، تهیه شده  و به عنوان داروهای در دسترس هستند که بیشترشان گران و برخی نیز کمیاب و  ذخایر کمی از آنها موجود است.

معاون فنی و تضمین کیفیت سازمان انتقال خون افزود: تعدادی از این پروتئین ها که توسط سازمان جهانی بهداشت از تغلیظ پلاسما بدست آمده و به عنوان داروهای ضروری شناسایی شده اند شامل فاکتورهای انعقادی برای درمان بیماران هموفیلی( فاکتور VIII)که به فاکتور ضد هموفیلی معروف است برای درمان هموفیلی A، فاکتور IXبرای درمان هموفیلی B، گاماگلوبولین ها یاIVIG  برای درمان کمبود های اولیه یانقص سیستم ایمنی، هیپر ایمونوگلوبولین ها برای عوامل عفونی مشخص  یا بیماری های عفونی اختصاصی مانند کزاز، هاری ، هپاتیت B  و یا برای آنتی ژن مانند فاکتور Rhیا anti-Rho( D)   جهت پیشگیری از بیماری های همولیتیک نوزادان و همچنین آلبومین برای بیماران نیازمند پروتئین یا جایگزینی حجم به کار می روند.

وی ایران را در زمینه پالایش قراردادی پلاسما الگویی برای سایر کشورهای فاقد پالایشگاه پلاسما دانست و افزود: تولید داروهای مشتق از پلاسما از طریق پالایش قراردادی پلاسما از سال 1385 در برنامه سازمان انتقال خون ایران قرار گرفت و با افزایش روند اهدا خون و تولید (پلاسمای بازیافتی) FFPدر کشور و میزان مصرف آن در بالین بیمار، مقرر شد مازاد تولید FFPتوسط شرکت های پالایشگر دارای مجوز ورود داروهای مشتق از پلاسما به کشور، تبدیل به داروهای مشتق از پلاسما شده و برای مصرف بیماران به کشور بازگردد.

دکتر امینی تاکید کرد: در برخی از کشورها کفایت پلاسما جهت تولید داروهای مشتق از پلاسما یک سیاست ملی تلقی شده و در کشور ما سیاست گذاری جهت بهره برداری از پلاسمای اهداکنندگان سالم ایران برای تولید محصولات پلاسمایی به عنوان یک استراتژی مد نظر قرار گرفته می شود و اولین قدم در این راه بهره برداری از پلاسمای تولیدی موجود است تا در مراحل بعد ضمن افزایش تولید پلاسما، امکانات تولید داروهای مشتق از پلاسما در کشور مهیا شود.

وی داروهای مشتق از پلاسما که از پلاسمای ایرانی تولید شده اند را  شامل آلبومین، ایمنوگلبولین داخل عروقی (IVIg)، فاکتور هشت (FVIII)وفاکتور نه (FIX)دانست و افزود: از سال 1389 با توجه به داروهای استحصالی از پلاسمایی که توسط سازمان انتقال خون ایران جمع آوری شد کشور در زمینه تولید ایمنوگلبولین داخل عروقی (IVIg)وفاکتور نه (FIX)به خودکفایی رسید و امکان تامین نیاز بیماران کشور به داروهای مذکور از پلاسمای ایرانی فراهم شد و این روند تا خودکفایی کامل کشور نسبت به داروهای مشتق از پلاسما ادامه خواهد داشت.

منبع: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی