نوشته‌ها

سه شنبه 9 اردیبهشت خانم هدیه رمضانی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی، ساعت 17.30 درمانگاه صابرین حضور دارند.

سه شنبه 9 اردیبهشت خانم هدیه رمضانی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی، ساعت 17.30 درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.