ارائه خدمات شبانه روزی به ایثارگران محترم

توسط کادر درمانی متخصص

اخبار

مراسم تجلیل از دونفر از پرسنل بازنشسته مرکز

/
به گزارش روابط عمومی درمانگاه صابرین رشت ؛ صبح روز پنج شنبه 30 اردی…

واکسیناسیون پرسنل وکادر درمان درمانگاه صابرین رشت

/
به گزارش روابط عمومی درمانگاه صابرین رشت ؛ بعداز ظهر روز شنبه 25 ار…

اطلاعیه

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته چهارم خرداد

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته سوم خرداد

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته دوم خرداد

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته اول خرداد

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته چهارم اردیبهشت

کیفیت

در بهداشت و درمان

24 ساعته

فعالیت شبانه روزی

ایثارگران

اقدامات ویژه درمانی

جامعیت

در ارائه خدمات

سهولت

ارائه خدمات برخط

خدمتی جدید از درمانگاه صابرین

نوبت دهی آنلاین پاسخگوی نیاز مراجعین محترم خواهد بود.

کلیک کنید و نوبت بگیرید.

مراجعین محترم می توانند جهت ارتباط با مرکز از اطلاعات زیر استفاده نمایند:

آدرس دقيق مركز به همراه كد پستي:

گیلان-رشت-گلسار-تقاطع میدان باستانی شعار-درمانگاه شبانه روزی صابرین

دورنویس: 01332112405

شماره هاي تماس مركز: 01332113060-01332116235

کدپستی: 63587-41638

پست الکترونیک: saberin@saberinclinic.ir

پیامرسان گپ : Https://gap.im/saberinclinic